23948sdkhjf

Innovationspris till digital snöröjning

Modern digital teknik kan effektivisera och optimera framtidens vägunderhåll. Det menar Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, som därför tilldelat Svevia utmärkelsen ”Årets innovation 2018” för projektet Prognosstyrd dynamisk vägdrift.

Det känns väldigt hedrande och uppmuntrande att få en sådan här utmärkelse. Vi som jobbar i projektet drivs av en övertygelse om att vi med digital teknik kan modernisera dagens vägunderhåll. Utmärkelsen visar att frågan är angelägen, säger Andreas Bäckström, projektledare på Svevia.

Projektet drivs tillsammans med B&M systemutveckling och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Det har pågått under flera år och förfinats efter hand i takt med teknikens utveckling. Under vintern har modellen testats på flera platser med olika typer av halk- och väderförhållanden.

Resultatet har tilltalat juryn som i sin motivering till utmärkelsen lyfter fram flera anledningar.

Projektet ”Prognosstyrd dynamisk vägdrift" kombinerar väderprognoser med realtidsdata från fordon och väginformationssystem till ett beslutstödssystem för driftledningspersonal och maskinförare. Genom optimering av både rutter och åtgärder för halkbekämpning minskar totalkostnaden och miljöbelastningen samtidigt som arbetsmiljön förbättras och trafiksäkerheten höjs.

Projektet visar att modern teknik och digitalisering kan effektivisera även traditionella verksamheter som vinterväghållning. Förutom stora fördelar för vägtrafikanterna leder även projektet till hållbar tillväxt och bättre arbetsmiljö.”

Med utmärkelsen Årets Innovation vill SBUF uppmärksamma utvecklingsprojekt inom bygg-, installations- eller anläggningsområdet. Priset består av ett stipendium på 50 000 kronor samt diplom.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141