23948sdkhjf

Inget el-relaterat PVC i danska NCC

NCC Danmark har stoppat all användning av byggmaterial relaterade till elinstallationer som innehåller PVC. Det är första steget i ambitionen att vara PVC-fria inom några få år.

Inom NCC Danmark har man nu fattat beslutet att enbart använda PVC-fria material i bland annat kablar, ledningar och paneler som används i samband med elinstallationer. Beslutet kan ses som ett viktigt steg i en omställning till ett ”grönare” byggande.

PVC skadar klimatet, människor, djur och växter. Därför eliminerar vi nu PVC på elområdet. Nästa steg blir att fasa ut rör som innehåller PVC. Genom de här åtgärderna ökar vi samtidigt efterfrågan på alyternativa material, något som också driver utvecklingen på ett högre plan, säger Anna-Mette Monnelly, hållbarhetschef i NCC Danmark.

PVC har i många år varit minst sagt omdiskuterat som ingrediens i bland annat byggmaterial. I bortåt 100 år har materialet används i exempelvis golv, rör, isolering till elektriska kablar och fönsterkarmar. En huvudinvändning mot materialet är att det tillverkas av vinylklorid som är cancerframkallande och därmed bland annat betraktas som farlig kemikalie av Naturvårdsverket. Vid brand utvecklas dessutom giftiga rökgaser. Ytterligare en faktor värd att beakta är att produktionen beskrivs som oljebaserad och energikrävande liksom att materialet kräver en kostsam avfallshantering.

Företaget hänvisar till en rapport utgiven av Miljøstyrelsen där det framgår att det under 2017 användes sammanlagt 5 148 ton PVC i samband med elinstallationer i det danska byggandet. Det är den siffran företaget nu vill gå i bräschen för att minska även om det inte är ett lagkrav. Däremot börjar beställarna dra öronen åt sig.

Vi märker att allt fler byggherrar väljer lösningar utan PVC. Nu hoppas vi inom NCC att vi kan inspirera hela byggbranschen till att välja mer miljöanpassade alternativ, säger Johnny Sander, sektionschef för NCC Danmarks elavdelning.

Inom NCC Danmark är man klart medvetna om att företaget tar en ekonomisk risk med sitt ställningstagande. PVC-fria produkter kan vara upp till dubbelt så dyra som de konventionella materialen. Därmed kan det bli svårare att vinna upphandlingar eftersom den ekonomiska marginalen i byggprojekten oftast är förhållandevis liten.

Det är en risk vi väljer att ta. Som ledande aktör i en bransch som står för en stor del av klimatbelastningen har NCC ett stort ansvar om att bidra till lösningarna. Vi tar aktivt ansvar genom att arbeta systematiskt med hållbara lösningar där så är möjligt och försöka påverka såväl kunder som leverantörer att göra detsamma, säger Anna-Mette Monnelly.

PVC är inte det enda material som företaget har satt under lupp. Företaget betonar att det nu är i slutfasen av att implementera en mer hållbar inköpsstrategi som omfattar alla byggmaterial och bland annat ställer krav på samtliga leverantörer om transparens, spårbarhet och dokumentation med avseende på bland annat klimat- och miljöpåverkan.

För närvarande tycks NCC inte ha några planer på motsvarande satsning i Sverige. En förklaring är att det finns stora skillnader mellan Danmark och Sverige vid hanteringen av byggmaterialens kemiska innehåll. Bland annat använder vi i Sverige byggvarudeklarationer där det kemiska innehållet redovisas, loggböcker och materialbedömningssystem.

Fakta

NCC Danmarks argument för att nobba PVC

  • PVC är den enda plasttyp som är baserad på klor;
  • PVC innehåller 57 procent klor och utvecklar giftigt dioxin vid förbränning;
  • Produktionen av vinylklorid (i bland annat Asien och USA) kan vara skadlig för människor, djur och växter. Bland annat konstateras flera typer av cancer nära produktionsplatser;
  • PVC är oljebaserat och därmed fossilberoende samtidigt som det alstrar växthusgaser;
  • PVC kan innehålla hormonstörande och i några fall cancerframkallande ingredienser;
  • PVC-branschen har jobbat hårt med att utveckla processer för återanvändning av materialet. NCC ser dock stora problem vid både insamling av PVC-avfall och sortering, något som resulterar i att en stor del förbränns. Därmed krävs också jungfruliga material vid nyproduktion.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125