23948sdkhjf

Boverket lovar förenklat regelverk

Färre detaljkrav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder – i varje fall på sikt – utlovas när Boverket nu på regeringens uppdrag gör en översyn av dagens bygg- och konstruktionskrav.

Byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt samtidigt som det måste gå att bygga snabbare än i dag. En lösning som lyfts fram i många år är att ge företag i byggsektorn större möjlighet att själva hitta innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet.

Det är en av de tankar som finns med när Boverket nu på regeringens uppdrag gör en översyn av sina bygg- och konstruktionsregler. Ambitionen är att reglerna på sikt ska innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

– Nu är det dags att förenkla Boverkets byggregler. Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år i tio år. Det är en mycket stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn och våra regler ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

– Det kräver en tydligare rollfördelning mellan staten, samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen. Och inte minst de europeiska standarderna är viktiga för Sverige. Det här är starten på en resa där vi samverkar för att testa hur byggreglerna ska se ut. Men jag vill understryka att samhällets krav på byggandet i lag och förordning kommer att finnas kvar. Det gäller till exempel krav på tillgänglighet, byggnaders konstruktion och skydd mot brand, säger Anders Sjelvgren.

Detaljerade anvisningar och lösningar för hur samhällets krav kan tillämpas och uppfyllas kommer att finnas i standarder som bland annat Svenska institutet för standarder, SIS och SEK Svensk Elstandard tar fram. Det nya är att Boverket i framtiden inte kommer att hänvisa till standarder i sina regler, något som förväntas ge en större frihet att utveckla och tillämpa standarder för att uppfylla funktionskraven.
Catharina Elmsäter-Svärd,
vd för bransch- och arbetsgivareorganisationen Sveriges Byggindustrier är tydligt positiv till de nya tankarna.

– Vi välkomnar att ett arbete inleds för att komma bort från detaljstyrning och ge våra medlemsföretag ökade möjligheter att hitta innovativa lösningar på de utmaningar de ställs inför dagligen. Samtidigt är det centralt att det förändrade regelverket implementeras systematiskt. Rätt genomfört kan dessa reformer gagna både branschen i sig och samhällsbygget i stort, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Svenska institutet för standarder, SIS, tar fram standarder inom ett stort antal områden. SIS liksom SEK Svensk Elstandard samordnar också arbetet med europeiska standarder inom EU och internationella standarder som Sverige ska förhålla sig till.

SIS vd Annika Andreasen är är övertygad om att förändringen kommer att öka manöverutrymmet och friheten att utveckla standardiseringen inom sektorn.

Jag vill också påpeka att den internationella standardiseringen påverkar hela byggsektorn, inte minst den europeiska standardiseringen, säger Annika Andreasen.
Ett sätt att påverka innehållet i standarder är att delta i tekniska kommittéer (TK) som SIS redan har eller som kommer att bildas. Magnus Höij är förbundsdirektör för Innovationsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- och ingenjörsföretag i byggsektorn.

– En grundlig översyn av de statliga byggreglerna kan skapa nya möjligheter. Arbetet med att klokt forma standarder kommer därmed att bli än viktigare, säger Magnus Höij.

Boverket har valt att kalla regeringens uppdrag för möjligheternas byggregler. Ambitionen är att skapa en regelmodell för hur myndigheten ska ta fram bygg- och konstruktionsregler. En hjälp på vägen blir avsnitt 7 – Skydd mot buller – i Boverkets nuvarande byggregler som kommer att användas som något av prototyp. Tanken är att den ska testas, konsekvensutredas och remissbehandlas under 2020 för att senare kunna användas för resterande avsnitt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Därefter fortsätter översynen med övriga avsnitt, dock tills vidare utan fastställd tidplan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094