23948sdkhjf

Gräv smart – gräv säkert

Dig Smart. Dig Safe. Det är parollen när Engcon nu lanserar en världsomfattande säkerhetskampanj där målet är att eliminera de arbetsplatsolyckor som sker i samband med grävmaskiner.

Säkerhet är en lågt prioriterad fråga i entreprenad- och byggsektorn oavsett vilken marknad vi tittar på, detta trots att branscherna ofta pekats ut som de mest skadedrabbade. Några av de vanligaste orsakerna bakom olyckorna är fall från maskiner, men även redskap som lossnar. Det är oacceptabelt eftersom olyckorna i många fall leder till dödsfall eller sjukfrånvaro som hade kunnat undvikas, säger Stig Engström, Engcons grundare och ägare.

Färsk statistik från Arbetsmiljöverket visar att olycksfrekvensen på arbetsplatser har ökat sedan 2016, även om siffrorna från 2019 visar på en liten nedgång. Då ligger Sverige ändå förhållandevis väl till i en internationell jämförelse.

De olyckor som sker i samband med arbetande grävmaskiner är inte på något sätt dominerande, men ändå en nedslående läsning eftersom de i princip alltid är onödiga och i vissa fall även har dödligt utfall.

En grävmaskinist hanterar ofta en maskin på trånga ytor eller byggplatser med många personer. Utan rätt säkerhetsutrustning på maskinen kan du oavsiktligt tappa redskap från eller backa över någon. Även halk- och snubbelolyckor är vanliga när maskinisten kliver ur och i grävmaskinen, säger Stig Engström.

Leverantörer måste utveckla säkra produkter, operatörer måste köpa dem och större aktörer måste kräva att de används för att ens ge uppdraget till underleverantören. Vi vill värna om säkerheten. Tekniken ska förhindra att olyckor sker även om föraren gör fel. Varje olycka är en för mycket och målet måste vara att få bort dem helt, säger Stig Engström.

Engcon vill nu tydliggöra globalt att det finns möjlighet att förse dagens grävmaskiner med smart teknik som minskar risken för olyckor. Här har inte minst en grupp svenska företag gått i spetsen för utvecklingen och visat att det finns teknik som minskar – och till och med eliminerar – risken för allvarliga olyckor i grävmaskinens omedelbara närhet.

Det återstår dock mycket att göra på säkerhetsområdet för att nå en nollvision och Stig Engström menar att det inte räcker med att säker utrustning finns tillgänglig på marknaden, det krävs även någon typ av regeländringar och inte minst att inblandade aktörer tar sitt ansvar.

Den säkerhetskampanj företaget nu drar igång har parollen Dig Smart. Dig Safe och finns med som ett led i det initiativ som kallas Non Accident Generation.

Förhoppningen är att kampanjen ska väcka debatt och liv i säkerhetsfrågan.

Vi får höra att frågan är tabu och att vi riskerar kritik. Jag säger bara: låt kritiken komma. Vi står upp för ökad säkerhet. Det har vi alltid gjort och kommer att fortsätta . Det är dags att gå från diskussioner till handling. 2020 vill jag att alla aktörer börjar ta sitt ansvar och hoppas att våra initiativ kan vara startskottet, säger Stig Engström.

Engcons egna lösning för ökad säkerhet är ett snabbfästessystem som både varnar med ljus och ljudsignaler samt spärrar delar av grävmaskinens funktioner vid felkoppling av redskap. Dessutom kan redskapet inte lossas förrän det ställts ned mot marken.

Automatisk koppling av olja, el och centralsmörjning innebär också att föraren tryggt kan sitta kvar i hytten och byta verktyg. En tiltrotator innebär ett minskat maskinförflyttande, vilket i sig minskar risken för att någon blir påkörd.

Engcons säkerhetslösningar lämnar inget utrymme för den mänskliga faktorn. Smart teknik ser till att det blir rätt. Med en nollvision i kombination med Engcons smarta teknik kan vi vara med och driva branschen åt rätt håll för att säkerhetsfrågan ska prioriteras upp! säger Stig Engström.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.101