23948sdkhjf

Eldrift nära i tunga anläggningsfordon

Det finns en stor långsiktig potential för eldrivna tunga lastbilar inom regionala transporter och anläggningstransporter. Det menar Volvo Lastvagnar som därför utvecklat ett par konceptlastbilar som ska testköras av utvalda kunder i Europa.

I början på året rullade de första av Volvo Lastvagnars elektriska lastbilar för stadstransporter ut till kund. Läs mer här. Erfarenheterna av eldrift är dock betydligt längre än så. Det är nu bortåt tio år sedan företagets första eldrivna bussar togs i drift. Och nu tas ytterligare ett kliv i och med de eldrivna tunga konceptlastbilar för anläggning och regionala transporter som aviseras.

Företaget har dragit slutsatsen att elektrifiering kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ även för tyngre lastbilar. För att utforska och demonstrera möjligheterna har därför två europeiska eldrivna konceptlastbilar för anläggningstransporter och regional distribution utvecklats.

Vi ser en stor långsiktig potential för eldrivna tunga lastbilar inom regionala transporter och anläggningstransporter. Våra konceptbilar utforskar och demonstrerar olika lösningar för framtiden samtidigt som de ger oss möjlighet att utvärdera marknadens och samhällets intresse, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

Helt klart är att efterfrågan på transporter blir allt större samtidigt som kraven fortlöpande skärps om en minskning av den tunga godstrafikens miljö- och klimatpåverkan. Eldrift är ett sätt att rätta mun efter matsäcken samtidigt som tekniken för med sig ytterligare några positiva effekter – inte minst för anläggningsfordon.

Exempelvis bidrar de låga ljudnivåerna och avsaknaden av avgasutsläpp till bättre arbetsmiljö för såväl förare som anläggningsarbetare. Avsaknaden av avgasutsläpp för dessutom med sig en märkbart förbättrad luftkvalitet i städer med många pågående byggprojekt. Avsaknaden av motorbuller gör att dessa lastbilar även kan utföra transporter under fler av dygnets timmar. Det skapar nya möjligheter till effektivisering, till exempel av stora anläggningsprojekt och transporter i och runt städer.

Ett annat sätt att minska transportsektorns totala klimatpåverkan är att använda tunga elfordon för regionala transporter som utgör den största delen av godsdistributionen med lastbil inom EU.

– Det finns ett enormt antal lastbilar som används för regionala godstransporter i Europa som har en genomsnittlig årlig körsträcka på 80 000 kilometer. Det innebär att en ökad användning av elfordon i den regionala distributionen skulle medföra betydande klimatvinster, förutsatt att den el som används är fossilfri, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef Volvo Lastvagnar.

I det fortsatta utvecklingsarbetet avser företaget att tillsammans med utvalda kunder inom anläggningstransporter och regional distribution i Europa genomföra pilottester med ett litet antal elfordon. Bedömningen är att det efter hand ska kunna omsättas till en omfattande kommersialisering.

– Hastigheten för att genomföra en elektrifiering beror på ett antal faktorer. För det första krävs en omfattande utbyggnad av laddinfrastrukturen, och för det andra måste de regionala kraftnäten kunna leverera tillräcklig effekt på lång sikt. Ekonomiska incitament är dessutom nödvändiga för att få fler åkare att investera i elfordon. Transportköparna kan även bidra genom att erbjuda längre kontrakt och vara mer villiga att betala för hållbara transporter. Många åkerier har mycket små marginaler, vilket innebär att varje ny investering måste vara lönsam, betonar Lars Mårtensson.

Han tror dock inte att elmotorn kommer att helt slå ut den i dag dominerande tekniken. Tvärtom räknar han med att fortlöpande förbättringar av förbränningsmotorns effektivitet gör att den får en nyckelroll för fjärrtransporter med lastbilar under många år framöver.

– Dagens lastbilsmotorer är effektiva energikonverterare som kan drivas med diesel eller olika förnybara bränslen som flytande biogas eller HVO, och tekniken har fortfarande potential att utvecklas vidare, säger Lars Mårtensson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.19