23948sdkhjf

Infranord varslar och omorganiserar

51 personer varslas av Infranord som hoppas att den personalminskningen tillsammans med bland annat ökad extern uthyrning av järnvägsmaskiner och förstärkt koncernledning ska förbättra lönsamheten i företaget.

Under de första nio månaderna av 2019 redovisade Infranord ett negativt rörelseresultat på tolv miljoner kronor. Den bristande lönsamheten anges som skäl till att företaget ett par veckor före jul varslade 51 personer, med förhandlingar om övertalighet inplanerade under januari månad. Dessutom har förhandlingar inletts om en organisationsförändring som förhoppningsvis ska leda till ökad effektivitet och säkerställa bolagets långsiktiga lönsamhet.

En central förändring är att företagets avdelning för produktionsstöd renodlas till en resultatenhet benämnd Infranord maskin. I fortsättningen ska enheten tillhandahålla bemannade och obemannade järnvägsmaskiner till företagets egna projekt samtidigt som målet är att i ökad omfattning även arbeta med externa parter. Produktionsstöds nuvarande chef Anders Nygårds blir chef för den nya enheten där även den nuvarande regionchefen för södra Sverige, Ulf Ragnarsson, får en central roll.

Jag ser den nybildade enheten Infranord maskin som en intressant utveckling av Infranords affär. Vidare stärker förändringarna i sin helhet bolagets affärsdrivande enheter samtidigt som omkostnaderna sänks, säger Infranords vd Henrik Löfgren.

Ytterligare en förändring är att avdelningarna HR och säkerhet bildar en ny sammanslagen funktion, Personal och säkerhet, ledd av Pierre Makdessi.

Därutöver kompletteras koncernledningen med Madeleine Segerqvist som chef för verksamhetsutveckling och Mansour Ahadi som regionchef syd. Madeleine Segerqvist som rekryterats internt verkar i dag som projektchef medan Mansour Ahadi arbetar på NCC som chef för verksamhetsutveckling och har lång erfarenhet från chefsbefattningar på NCC och Svevia.

Förändringarna träder i kraft 1 mars.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11