23948sdkhjf

Stabilare bostadsbyggande – men för låg nivå

Bostadsbyggandet har stabiliserats på en nivå kring 50 000 påbörjade bostäder per år efter det kraftiga fallet under 2018. Prognosen lämnas av Boverket som beräknar att det behövs ungefär 64 000 bostäder årligen under lång tid för att täcka behoven.

2017 påbörjades, enligt Boverket, byggandet av närmare 64 000 bostäder i Sverige, vilket är i nivå med vad Boverket anser vara lämpligt – om nivån håller i sig under en längre tid, vilket den inte gjort. Sedan dess har bostadsbyggandet minskat kraftigt. En orsak är de skärpta kreditrestriktionerna som minskat efterfrågan med cirka 7 800 bostäder per år, enligt bransch- och arbetsgivareorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Boverkets egen bedömning är att 2019 innebar byggstart av ungefär 48 000 bostäder, vilket minskar till cirka 47 000 i år. Verkets bedömning är att det därutöver sker ett tillskott på ytterligare 3 000 per år i samband med ombyggnader.

Boverket räknar dock med att den stora nedgången under framför allt 2018 når sin botten i år. Bedömningen är att antalet påbörjade småhus ökar med fem procent till 10 500 under 2020, medan antalet bostadsrätter minskar med sju procent till 13 500. Antalet påbörjade hyresrätter minskar marginellt och landar kring 22 500, enligt prognosen. Utfallet är dock osäkert och påverkas inte minst av vad som händer med investeringsstödet. Förhoppningen är dock att vi redan nästa år kan se en uppgång, om än liten.

Mer än hälften av det förväntade bostadsbyggandet sker i de tre storstadsområdena. Boverket förutspår igångsättning av 13 500 bostäder i Storstockholm, 8 000 bostäder i Storgöteborg och 4 500 i Stormalmö.

Den största procentuella ökningen under 2020 tros dock ske i större kommuner utanför storstadsregionerna. Bland små och medelstora kommuner utanför storstadsregionerna finns fortfarande risk för att det stoppade investeringsstödet för med sig att byggandet av hyresrätter fortsätter minska.

Navet Analytics är något mer pessimistiska efter att ha studerat volymen beviljade bygglov för bostäder under förra årets nio första månader. Jämfört med samma period 2018 har byggloven för småhus minskat med cirka fem procent. För flerbostadshus anges nedgången till drygt 15 procent. Även sedan en viss justering gjorts utifrån en beräknad eftersläpning visar företagets prognos en nedgång för nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder med sex procent för 2020.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079