23948sdkhjf

Serneke i ny kostym

Serneke går ifrån sin tidigare indelning i affärsområden för att i stället organisera verksamheten med utgångspunkt från fem geografiska regioner. Samtidigt samlas all kärnverksamhet i bolaget Serneke Sverige som kommer att ledas av Anders Arfvén som rekryterats från Veidekke.

Efter några år med snabb tillväxt väljer nu Serneke att strukturera om hela organisationen, inklusive företagsledningen. Hittills har verksamheten utgått från affärsområden, men under 2019 har en helt ny struktur baserad på lokal närvaro vuxit fram.

Något av ledord för förändringsarbetet har varit entreprenörskap, engagemang och närhet till de lokala affärerna. Sedan årsskiftet organiserar koncernen sin kärnverksamhet i fem regioner: Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr, vilket i princip ökat fokus på affärer med stark lokal förankring. Den nya affärsmodellen säkras genom att regionerna tilldelats fullt ansvar och befogenheter att driva hela erbjudandet till kunderna oavsett om det rör sig om bygg-, anläggnings- eller projektutvecklingsverksamhet.

– Med vår nya organisation vill vi ge bättre förutsättningar för entreprenörskap och affärsskapande med hela vårt erbjudande. Vi tror på våra medarbetare och vill inte bli ett trögt och toppstyrt storbolag, säger företagets vd och koncernchef Ola Serneke.

Han räknar med att nyordningen både ska öka engagemanget bland medarbetarna och bidra till förstärkta relationer med kunderna.

– Vilket kommer att leda till ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet, säger Ola Serneke.

All kärnverksamhet samlas nu i bolaget Serneke Sverige som från och med 1 juli kommer att ledas av Anders Arfvén, som får det nationella huvudansvaret för samtliga fem regioner. Han kommer närmast från Veidekke och rollen som affärsområdeschef för byggverksamheten. Med sig i bagaget har han också ett flertal chefsroller i Peab, bland annat som divisionschef och som dotterbolagschef för Kungsfiskaren.

Innan tillträdet har han ytterligare närmare ett halvår på sig att förbereda sig för ett bolag som är i full färd med att anpassa sig till en helt ny organisation.

– Våra kunder och medarbetare arbetar lokalt, då blir de fem regionerna som nu genomförs en tydlig väg för att ta Serneke vidare framåt, säger Anders Arfvén.

Dessutom öppnar organisationsförändringen dörrarna till ett helt nytt förhållningssätt, även för koncernledningen där Anders Arfvén också kommer att ingå.

I och med rekryteringen av Anders Arfvén och vår nya organisationsstruktur kan vi koncentrera arbetet i koncernledningen ännu mer till det strategiskt, långsiktiga arbetet och vår fortsatta expansion, säger Ola Serneke.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125