23948sdkhjf

Dynapac: "Det går inte att komma så mycket längre med att utveckla dieselmotorerna"

Dynapac tror mycket på el när dieselmotorerna ska fasas ut. Företaget vill dock inte krångla till det i onödan – mycket kan vinnas bara genom att effektivisera befintlig teknik.

Karlskrona. Dynapacs huvudkontor i Karlskrona är centrum för företagets utvecklingsarbete och under de senaste decennierna har ingenjörerna fått lägga stort fokus på att få maskinerna att klara de allt hårdare utsläppskraven.

Fredrik Åkesson, produktansvarig för vältar, konstaterar att nya typer av lösningar väntar runt hörnet.

– Det går inte att komma så mycket längre med att utveckla dieselmotorerna.

– Det blir helt klart ett paradigmskifte men det kommer inte ske över en natt, säger Jens Wickholm, ansvarig för försäljning och service i Skandinavien.

Dynapacs vd Catharina Kindberg lyfter fram el som kanske det mest intressanta alternativet.

– Eldrift tror vi på, även om det kan bli ganska branta ”trappsteg”. Mycket beror på hur infrastrukturen för att ladda byggs upp, men vi har inte för avsikt att vara sist, säger hon.

Redan 2010 hade Dynapac en eldriven prototyp, den levde dock inte länge.

– Marknaden var inte mogen och det var svårt att komma vidare, det var tungt där och då, nu har vi helt andra förutsättningar, säger Catharina Kindberg.

Frågan ligger och sprattlar på Dynapacs bord. Det gör dock inte den om autonoma vältar.

– Det är inte tekniskt svårt, men det finns så mycket annat som måste redas ut – inte minst ansvarsfrågan, standarder och olika lagkrav, säger Fredrik Åkesson.

– Vi är inte jätteintresserade av att ta den smällen, där vill vi inte gå i bräschen, det finns helt enkelt inte samma incitament, säger Catharina Kindberg.

Gas är ett annat alternativ, Fredrik Åkesson är dock tveksam till det.

– Ska man sträva efter fossilfritt finns ingen anledning att använda naturgas, biogas är i så fall det enda alternativet. Där är dock tillgången begränsad i nuläget.

Han noterar att det ibland kan räcka nog så långt att ta hand om det man redan har.

– Gör man det bästa av den energi som man verkligen förbrukar är mycket vunnet.

Han lyfter också vikten av att inte krångla till det. En del hybridlösningar kan se bra ut, men tar stor plats och tar sin energi/laddning från dieselmotorn ändå.

– Då blir ju effektiviseringsvinsten och bränslebesparingen mindre, säger Fredrik Åkesson.

Det är en anledning till att företaget valde bort hydraulhybrider och komplicerade och servicekrävande avgasreningssystem i sitt arbete för att minska utsläppen, förklarar han.

– Vi vill använda det vi har, förenkla och förbättra.

Ett exempel på det är att man minskat vikten på och format om excentervikterna – stålklumpen som skapar amplituden i vältarna. Läs mer om det här.

Fredrik Åkesson ser också stora vinster i att vidareutveckla befintliga system och koppla ihop dem.

– Kan vi till exempel knyta ihop packningskontrollen med övriga system kan vi få ute mer av den energi vi använder, man slipper onödiga överfarter.

Dynapac ska ha gjort just detta med nya systemet Seismic, läs mer om det här.

Jens Wickholm noterar att åtgärder av det här slaget kan höja både kvaliteten och effektiviteten, men också gynna ergonomi och säkerhet.

– Att packa rätt från början, på rätt ställen, på rätt sätt och så att man till exempel kan följa en kant, ger stor effekt.

Stefan Carlsson, säljare på Dynapac, lyfter fram att till synes små förändringar kan få stor effekt, han noterar till exempel att företaget sedan 2012 valt att placera motorn tvärställd längst bak i alla sina jordpackningsvältar.

– Då får man ner tyngdpunkten, maskinen blir mer stabil och otroligt servicevänlig, säger han.

Han noterar också att valsen är 38 millimeter tjock.

– Valsen är en av få slitdelar, och vår är betydligt tjockare än konkurrenternas.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109