23948sdkhjf

Kartläggning av rasrisker vid Viskan och Motala ström

Viskan och Motala ström prioriteras i en ny nationell plan för skredriskkartering.

Statens geotekniska institut, SGI, har uppdaterat sin plan för fortsatt arbete med skredriskkartering i Sverige. Ett resultat är att Viskan i Västergötland/Halland och Motala ström i Östergötland nu prioriteras.

Den fortsatta processen innebär att SGI skredriskkarterar de delar av Viskan och Motala Ström som har geologiska förutsättningar som liknar de tidigare karterade områden längs Göta älv, Norsälven och Säveån, säger Hanna Sofie Pedersen, avdelningschef vid SGI.

Med liknande geologiska förutsättningar menas sammanhängande områden där marken består av finkorniga jordar som lera och silt. Men det finns fler faktorer som styr.

Bland annat för att det finns nytt nationellt underlag att tillgå och att nya klimatförändringsmodeller har utvecklats sedan den tidigare prioriteringen gjordes 2013.

Prioriteringen av vilka områden som karteras och i vilken ordning, styrs av förutsättningarna för skred och de samhällskonsekvenser som ett eventuellt skred kan föra med sig. Inte minst kan förutsättningarna förändras av klimatförändringen. Andra väsentliga faktorer är betydande vattenkraftsproduktion och antalet potentiellt förorenade områden.

Bland annat spelar de många potentiellt förorenade områden som kan finnas i den gamla industristaden Norrköping stor roll vid skredriskkarteringen av Motala ström. Även Viskan berörs av relativt många potentiellt förorenade områden samtidigt som området sedan tidigare är känt som skredaktivt.

SGI:s skredriskkarteringsarbete inleddes med Göta älvutredningen 2009–2012. Karteringen av Norsälven slutfördes 2015 och Säveån 2017. Utredning av Ångermanälven pågår sedan 2015 i en första etapp.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063