23948sdkhjf

Krav på alternativ finansiering

Alternativ finansiering är den enda möjliga vägen att komma till rätta med dagens gigantiska infrastrukturskuld. Det menar Maskinentreprenörernas ordförande Magnus Persson som också efterlyser nya upphandlingsvägar.

Stockholm. – Vi har byggt upp en gigantisk infrastrukturskuld under de senaste 50 åren. Det är helt klart att det offentliga Sverige inte har skött sitt uppdrag som förvaltare av våra gemensamma tillgångar. Hur ska vi då klara alla nödvändiga investeringar som behöver göras under de närmaste åren? Mitt svar är att alternativa lösningar för finansieringen åter måste komma upp på den politiska agendan, sade Magnus Persson, ordförande för bransch- och arbetsgivareförbundet Maskinentreprenörerna, Stora Infradagen i Stockholm.

När Öresundsbron byggdes var Sverige ledande vad gäller finansieringslösningar. Av de totalt 30 miljarder kronor som bron kostade när den byggdes på 90-talet betalades huvuddelen med lån tagna av brobolaget med statsgaranti. Lånen finansierades sedan med hjälp av broavgifter. Det är dags för politikerna att titta i backspegeln och återigen se privata aktörer som en möjlighet – inte som ett hot eller som en mindre effektiv lösning.

Men det finns också andra pengar som kan användas. Konsultföretaget WSP har i en utredning pekat på att OECD under de kommande 40 åren kommer att notera en ökning av BNP med tre gånger – till ofattbara 270 000 miljarder amerikanska dollar. Mycket kommer att sparas i fonder med krav på långsiktiga infrastrukturprojekt. Det är ett faktum som Sverige ska utnyttja. Vi behöver mer infrastruktur per satsad krona om vi ska kunna fortsätta att bygga samhällsnytta, menade Magnus Persson.

Och för svensk del menar han att det definitivt finns goda möjligheter att effektivisera arbetet. Det framgår bland annat av att Riksrevisionen konstaterat att notan för drift och underhåll av de statliga vägarna hamnar drygt 40 procent högre än den som anges på kontrakten.

Läs mer om Riksrevisionens undersökning här.

– Bland våra medlemmar finns mer än 4 000 företag med ungefär 20 000 anställda som gärna bidrar med sin kompetens och erfarenhet om de får chansen. För de flesta är dilemmat att entreprenaderna är så stora att de inte kan åta sig uppdragen trots att de kan erbjuda innovativa lösningar och maskiner som lämpar sig väl, även för komplicerade arbetsuppgifter.

Det är hög tid att söka nya upphandlingsvägar, exempelvis att dela upp entreprenaderna i flera, betydligt mindre kontrakt, sade Magnus Persson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078