23948sdkhjf

Masstransport på hög nivå

Norra Europas mest moderna och effektiva återvinningsanläggning. Så beskriver DA Mattsson sin etablering i Upplands Väsby där det senaste tillskottet är en högeffektiv norsk bandtransportör som förflyttar valda fraktioner från tvättanläggningen till ett lika flexibelt som omfångsrikt höglager.

Upplands Väsby. Vid Vällstaverken i Upplands Väsby tar DA Mattsson emot allehanda typer av massor. Schakt- och jordmassor, blöta schaktmassor, lera, asfalt, armerad betong, betongslipers, obrunnen betong, sopsand, komposterbart material, ris och snö förädlas och återvinns.

2018 hanterade vi 700 000 ton, varav 450 000 ton torra schaktmassor. Materialet krossas, siktas och renas i olika fraktioner som är så nära jungfrumaterial man kan komma för att sedan återanvändas i samband med bland annat byggande av infrastruktur och anläggning av grönytor. På senare tid har intresset ökat även från golfbanor, vilket är glädjande eftersom de ställer väldigt höga krav på det material de använder, säger platschefen Mikael Edlund.

Vi kan erbjuda en bred produktpalett av bland annat våtsiktade produkter, kross- och jordprodukter – material som kan användas till bland annat grus för halkbekämpning, finsand till sandlådor, toppdressing för gräsytor, odlingsjord och anläggningsjord för planteringar och rabatter.

Mikael Edlund basar över en av de största anläggningarna för återvinning av massor i norra Stockholm, men är något konfunderad över att efterfrågan på de förädlade produkterna inte är större än vad de är.

Våra återvunna produkter håller samma höga klass som jungfruligt material, men belastas inte av någon naturgrusskatt. Men efterfrågan ökar, det verkar som om allt fler upptäcker att det återvunna materialet står sig väl i konkurrensen.

Mikael Edlund är samtidigt tydlig med att företaget kontinuerligt måste investera tungt för att klara sig på en tuff marknad. Bland annat lades cirka 100 miljoner kronor ner i en våtsikt från CDE som nu är inne på sin fjärde säsong och som i hög grad bidragit till att utveckla verksamheten.

Med hjälp av våtsikten, som har kapacitet att hantera cirka 250 ton i timmen, kan nämligen betydligt större andel än tidigare av massorna sorteras och återanvändas.

Fram till slutet av förra året innebar det ett omfattande arbete med traditionell fossildriven utrustning för att hantera massorna. Det förändrades dock efter kontakt med det norska företaget Nordic Bulk som nu gör en målmedveten satsning på Sverige efter att under några år ha fört en förhållandevis tynande tillvaro på den här sidan av Kölen.

Det Sandnesbaserade företaget konstruerar och bygger bland annat krossar och transportörer med primär verksamhet i Norge, men har även levererat till exempelvis Island, Finland och Sverige.

Vi gjorde ett jobb för Jehander i Sverige för ungefär tio år sedan, men därefter har försäljningen i Sverige mest bara bestått av komponenter och reservdelar som rullar och siktdukar. Vi har dock en del kunder som jobbar i både Sverige och Norge och tror att tiden är inne för att göra en större satsning på Sverige, säger projektledaren Per Erik Holm, som under montagetiden var på plats i Sverige varje vecka.

Det första objektet i den satsningen är en totalt 403 meter lång kättingdriven transportör som på 20 meters höjd fraktar massorna från DA Mattssons reningsverk till en upplagsplats.

Installationen kan beskrivas som två transportörer. Den längsta, som är 203 meter lång, kopplas ihop i mitten med en 200 meter lång kedjedriven transportör som kan sprida massorna vidare i båda riktningarna. I och med att transportörerna går på så hög höjd går det i princip att etablera ett 200 meter långt höglager på ett väl tilltaget utrymme som gott och väl klarar en rasvinkel på 45 grader. Kapaciteten är ungefär 80 till 100 ton i timmen, säger Per Erik Holm.

Här har beställaren svarat för både betong och elektricitet, men det är tjänster som vi även kan erbjuda själva. De har valt ett bra ställe att bygga på och lagt en väldigt bra grund. Transportörerna är av standardtyp och är placerade på mycket stabila pelare. Den långa transportören går över en gata, vilket gör att vi där har en spännvidd mellan pelarna på 55 meter. Där använder vi extra stöd i form av snedkablar i kombination med underliggande stöttor.

Vid det längsta montaget använde vi två kranar som var och en klarade lyft på ungefär sju ton.

Per Erik Holm betonar att den satsning som nu görs i Sverige är synnerligen seriös. Inget får lämnas till slumpen. De förberedelser och den kvalitetssäkring som görs på den norska hemmaplanen är synnerligen väsentliga liksom montaget i Sverige som tog ungefär två månader och till stor del gjordes av företagets svenska personal.

Det är tio år sedan vi genomförde ett projekt i Sverige, När vi nu är tillbaka är det oerhört viktigt att vi lyckas genomföra projektet på ett sätt som kunden är nöjd med och som vi kan använda som referensobjekt i det fortsatta arbetet, där vi redan nu diskuterar ytterligare några projekt. Men vi stressar inte. Det viktiga är inte att bygga omsättning utan att verkligen klara att slutföra de projekt vi åtar oss med flaggan i topp, säger Per Erik Holm.

När transportören togs i drift i slutet av förra året kunde DA Mattsson ta ytterligare ett steg i sitt miljöarbete i och med att den eldrivna transportören ersatte de två dumprar och den lastmaskin som tidigare utfört arbetet med hjälp av fossildrivna motorer.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109