23948sdkhjf

”Nu är det Sveriges tur att komma ikapp och gå om”

Anläggningsindustrin får en plats i delegationen för cirkulär ekonomi och målet är att öka återvinningen av berg, jord, betong, asfalt och fyllnadsmaterial.

Regeringens initiativ delegationen för cirkulär ekonomi ska ta fram förslag för att öka återvinningen. Nu har även anläggningsindustrin tagits med i arbetet.

Branschen är en storproducent av material, enligt ett pressmeddelande säljs cirka 100 miljoner ton stenmaterial för användning i svenska bygg- och infrastrukturprojekt varje år, 40-60 miljoner ton överskott genereras också, men bara  en bråkdel säljs på marknaden igen.

Graden av återvinning är alltså låg, vilket delegationen för cirkulär ekonomi nu vill ändra på.

–  För att utveckla delegationens arbete så har vi valt att skapa initiativgrupper för specifika utmaningar, säger Åsa Domeij, ordförande för Delegationen för Cirkulär Ekonomi, i ett pressmeddelande.

Tanken är att ta ta fram förslag på hur berg, jord, betong, asfalt och fyllnadsmaterial ska kunna bidra till ett cirkulärt materialflöde.

Förslagen ska sedan läggas fram för regeringen.

En 16 personer stark expertgrupp bestående av representanter från både tillsynsmyndigheter, beställare, Naturvårdsverket, SGU, byggare och entreprenörer, ska ta sig an uppdraget.

Ordförande för gruppen blir Carl Zide, vd på Massbalans.

–  Mottagandet hos både byggare och tillsynsmyndigheter och har varit över förväntan, säger han i pressmeddelandet.

–  Det är ett välkänt faktum inom stenindustrin att Sverige har ett antal hinder för återvinning som saknas i flera andra länder. De länder som är bäst på återvinning har genom samverkan mellan politik, tillsyn och näringsliv övervunnit dessa hinder. Nu är det Sveriges tur att komma ikapp och gå om.

Gruppens uppdrag är att identifiera de hinder som finns och ta fram förslag för hur återvinningen av  berg, jord, betong, asfalt och fyllnadsmaterial ska kunna öka.

Målet är att ta bidra till att skapa regelverk, lagar och andra styrmedel som gör det möjligt att inom 1-3 år få ett mer hållbart materialflöde för byggmaterialen i mark- och anläggningsindustrin.

Bland frågorna som nu ligger på gruppens bord finns:

  • När material är en biprodukt och inte avfall: Entreprenadberg & tunnelberg
  • End-of-waste-kriterier: Vägledning när avfall upphör att vara avfall
  • Modern avfallslagstiftning: Allmänna regler för undantag från anmälan
  • Tydliga nationella riktlinjer: Ny handbok och beslutsstöd för återvinning
  • Korrigering av felaktig miljölag: Undantag i Miljöbalken för återanvändning
  • Effektiv tillsyn vid återvinning: Digitalisering och spårbarhet
  • Lokala anläggningar för återvinning: Helsingfors & Optimass

–  Vi ser fram emot att höra de förslag som gruppen för cirkulär anläggningsindustri kommer fram till på en konferens  i höst tillsammans med förslag från andra grupper och industrier. Delegationen kommer att ta ställning till de förslag gruppen arbetar fram för att sedan avgöra om dessa skall skickas vidare till Regeringskansliet under våren 2021, säger Åsa Domeij.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078