23948sdkhjf

Klart med ny entreprenör på Lovön

Med start i sommar är det norska AF Gruppen som nu fått i uppdrag att slutföra Förbifart Stockholms Lovö-etapp som bland annat omfattar sex kilometer huvudtunnlar, sju kilometer ramptunnlar och åtta schakter.

I mars 2019 beslutade Trafikverket att häva kontraktet med det italienska konsortium som kontrakterats för att bygga Förbifart Stockholms tunneldelar på Lovön. De skäl som angavs för hävningen var kontraktsbrott avseende framför allt arbetsmiljö samt att leveranserna inte uppfyllde kontraktets kvalitetskrav.

Strax därefter kontrakterades Veidekke Entreprenad för att utföra så kallade skyddsarbeten, exempelvis slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort bergmassor, asfaltera arbetstunnlarna samt visst sprängningsarbete. Skyddsarbeten syftar i första hand till att underhålla den befintliga anläggningen och till att kunna lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till den entreprenör som ska bygga färdigt de delar som återstod av uppdraget.

En ny upphandling av entreprenör inleddes, men avbröts i höstas på grund av för få inlämnade anbud. Nästa upphandlingsrunda blev mer lyckosam och nu står det klart att norskägda AF Gruppen tagit hem uppdraget, värt cirka 3,4 miljarder kronor.

Entreprenaden omfattar huvudsakligen anläggningsarbeten för cirka sex kilometer huvudtunnlar, sju kilometer ramptunnlar och åtta schakter. I vägtunnlarna ska vägkroppen byggas med VA-system, OPI-kanalisation samt inklädnadsvalv.
Arbetet som inleds i sommar ska vara helt avslutat före december månad 2024.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.11