23948sdkhjf

TRAFIKVERKET

Ett varv runt jorden för Svevia

Sweco får bullerkoll

Många överlastade tunga fordon

Peab bygger utanför Göteborg

Ny upphandlingsmodell testas vid vägprojekt

Trafikverkets plan för Gävle – Kramfors

1

Mötesfri väg i Dalarna

Järnvägsplanering i Gävle

Spökspår förkortar byggtiden

Brobygge i Njurunda

Trafikverkets plan för järnvägsunderhåll försenas

Bredare för bussen

Svensk-spansk lösning i Skåne

Tunga fordon prioriterade när förarproven blir färre

Ett beslut väntar i Kiruna

Klart med ny entreprenör på Lovön

Med start i sommar är det norska AF Gruppen som nu fått i uppdrag att slutföra Förbifart Stockholms Lovö-etapp som bland annat omfattar sex kilometer huvudtunnlar, sju kilometer ramptunnlar och åtta schakter.

Elvägar är lönsamma för tung trafik

VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, har analyserat för- och nackdelarna med elvägar för lastbilar, och kommit fram till att de både skulle vara lönsamma och minska utsläppen.

Ännu ett järnvägsuppdrag för Sweco

Trafikverket vill säkra mark

– Det finns fortsatt ett stort behov av att förbättra framkomligheten genom att binda samman Norra och Södra länken.

”Det är viktigt att fortsätta arbetet”

Trots att ”vissa delar sticker ut kostnadsmässigt” strävar Trafikverket vidare med Ostlänken. Förhoppningen är att kunna kapa kostnader genom att bygga från rätt håll.

De är störst inom offentlig upphandling

Sammantaget utannonserades 18 522 offentliga upphandlingar under 2018 med bygg och anläggning som de klart dominerande segmenten. Det totala värdet på upphandlingar gjorda år 2017 uppgick 706 miljarder kronor – allt enligt färska uppgifter från Upphandlingsmyndigheten.

Byggstart för efterlängtad bro

Efter en försening på mer än fem år har byggandet av Skurubron äntligen kommit igång. Dagens bågbro från 1915 och tvillingbron från 1950-talet är inte dimensionerade för dagens trafikmängder och den nya bron är efterlängtad i snabbt växande Värmdö och Nacka.

Tvärstopp i Hälsingland

Regeringen efterlyser plan för järnvägsunderhåll

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnvägen och att utreda möjligheterna att avvisa järnvägsfordon som skadar järnvägsanläggningen

Sänd till en kollega

0.063