23948sdkhjf

2019 – Fortsatt stort maskinbehov

Försäljningen av nya entreprenadmaskiner i Sverige må ha slagit alla tiders rekord 2018. Riktigt samma nivå blev det inte under 2019, men det var inte långt ifrån. Och att Sverige är ett hjullastarland blir allt tydligare. Totalt rullade 1 789 nya hjullastare ut från leverantörerna.

2017 blev ett rekordår för de svenska maskinleverantörerna med drygt 5 000 sålda nya entreprenadmaskiner. Redan 2018 var rekordet slaget – försäljningen av 5 413 enheter var nästan exakt dubbelt så många som 2010. Med den bakgrunden måste de 5 220 maskiner som rapporterats sålda under 2019 betraktas som ett för leverantörerna mycket bra resultat.

I det sammanhanget är det dock värt att nämna att Leveranstidningen Entreprenads statistik skiljer sig något från de siffror som presenteras av branschorganisationen Maskinleverantörerna. Anledningen är att tidningen också räknar in antalet sålda vältar och asfaltutläggare. Maskintyperna har nämligen funnits med i den samlade försäljningsstatistik som Leveranstidningen Entreprenad presenterade för första gången redan 1987.

Sedan förra året har dock även vår statistik begränsats till enbart Maskinleverantörernas försäljningssiffror då branschorganisationen på senare år haft en så kraftig tillströmning av nya medlemmar att de maskiner som inte omfattas av statistiken är förhållandevis få.

Trots att byggkonjunkturen svajat något har maskinförsäljningen stannat kvar på en mycket hög nivå. Försäljningen slås bara av rekordåret 2018, men kunde faktiskt ha varit ännu högre.

Våra medlemmar lider inte av brist på kunder, de lider av brist på yrkeskunnig personal. Det är ett problem vi delar med maskinentreprenörerna. De behöver förare och vi behöver mekaniker. Det är fortfarande så att det går åt massor med arbetstimmar för att göra de marknadsanpassningar som krävs för de kräsna beställarna i Sverige och resten av Skandinavien efterfrågar, säger Björn Bäckström, vd för branschorganisationen Maskinleverantörerna.

För bilbranschen har det gjorts en jämförelse som visar att den tid som läggs ner på en vanlig bil minskat från ungefär tolv till två timmar om vi jämför med slutet av 1990-talet. Motsvarande siffra då för entreprenadmaskiner var ungefär sjuttio timmar. Jag gissar att det blivit en rejäl minskning även bland entreprenadmaskiner, men att det trots det behövs runt 40-50 timmar. Det är exempelvis laserutrustning, belysning, fästen, anpassning till tiltrotatorer och en del annat.

Trots viss avmattning i konjunkturen redovisar maskinentreprenörer över stora delar av Sverige fortsatta problem med att hitta förare. Den begränsningen i efterfrågan fanns dock redan 2017 och framför allt under 2018.

Uppgången i försäljningen under 2018 berodde framför allt på en kraftigt ökad försäljning av hjullastare. Övriga maskintyper låg ungefär på samma nivå som 2017. tendensen var delvis densamma under förra året. Hjullastarna ökade till den nya rekordnivån 1 789 enheter, medan flertalet andra maskintyper faktiskt backade något under 2019.

Det är en väntad utveckling. Det har sålts stora volymer av grävare under flera år och marknaden kan vara mättad, i synnerhet som det kan vara svårt att hitta förare till alla maskiner. Om en maskin inte används minskar också behovet av att byta ut den. Samtidigt är svenska entreprenörer vanligtvis rädda om sina maskiner, de ser till att de får den service och omsorg som maskinerna behöver och det gör också att de håller längre, säger Björn Bäckström.

För hjullastarna ser det lite annorlunda ut. Det är en väldigt användbar maskintyp som finns i en mängd utföranden och storlekar och kan användas för vitt skilda uppgifter. Givetvis för lastning, men de fungerar också väldigt väl som redskapsbärare samtidigt som de är väldigt robusta. Därför är det fullt möjligt att de också tar för sig en del bland lantbrukarna.

Med undantag av grävmaskiner och hjullastare är antalet enheter sålda inom respektive modellsegment relativt få. Det betyder att det kan bli extremt stora procentuella skillnader mellan åren. Största procentuella ökningen finns bland väghyvlar där ökningen från åtta till tolv enheter innebär så mycket som 50 procent. Den stora förloraren är tipptruckar som minskat med 87 procent, från femton till två.

I takt med att medlemsföretagen blivit allt fler har också redovisade maskintyper blivit allt fler. Bland de nya produkterna - som redovisas separat -  finns bland annat vibratorplattor som är den överlägset mest sålda bland de maskiner som redovisas. Då har försäljningen ändå minskat från fjolårets 5 632 till 4 407.

Med viss reservation för den eventuella påverkan som exempelvis Coronaviruset kan få på konjunkturen ser det ljust ut framöver. Om vi inte drabbas av en global nedgång, typ 2008-2009, tror jag att våra medlemsföretag kommer att präglas av glada miner de närmaste fem åren, säger Björn Bäckström.

En indikation på hur marknaden ser på framtiden kan vara årets stora svenska branschevent, Svenska Maskinmässan, som var tänkt att arrangeras på Solvalla 4-6 juni. Mars månads internationella mässor Conexpo och framför allt Samoter har påverkats av Coronaviruset. Nu står det klart att även Svenska Maskinmässan senareläggs. Nytt datum blir 1-3 oktober, men platsen är densamma som tidigare, Solvalla.

– Mässan är slutsåld till sista kvadratmeter och utställarna har en hel del intressanta nyheter att visa för besökarna, säger Björn Bäckström.

Morgan Andersson


Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078