23948sdkhjf

Miljardsatsning på fossilfri gruvdrift

Cirka 1,1 miljarder kronor satsas i ett projekt som ska utveckla och demonstrera en koldioxidfri, digitaliserad och autonom koldioxidfri gruvbrytning. Energimyndigheten svarar för 207 miljoner kronor, medan deltagande företag står för resten.

För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan i samband med gruvdrift på stora djup har LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen gått samman i ett gemensam utvecklingsprojekt. Målet med satsningen är att kunna leverera en viktig komponent i det som ska resultera i en fossilfri värdekedja för järn- och stålindustrin.

Bedömningen är att det krävs en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala system som fysiska verksamheter, för att slutmålet ska kunna uppnås.

Tillsammans avser de fem bolagen att anlägga en så kallad testbädd i LKAB:s underjordsgruva i Kiruna där ny teknik ska utvecklas och testas i verklig gruvmiljö och i en virtuell testgruva. Den virtuella testgruvan gör det möjligt att simulera dataflöden och scenarios som inte går att testa i gruvan. Målet är att hitta bästa sättet för att bygga ett effektivt, koldioxidfritt och autonomt produktionssystem.

I projektet driver vi bland annat utvecklingen mot en eliminering av dieseldrivna gruvmaskiner och därmed en koldioxidfri gruvbrytning. Vi ska också ta fram och utvärdera lednings- och integrationssystem som samlar in data som sedan kopplas samman i ett effektivt ekosystem. Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

rhoppningen är att utvecklingsarbetet ska leda till ett fullskaligt införande i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget.

Den totala kostnaden för projektet beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor, varav Energimyndigheten valt att skjuta till 207 miljoner kronor.

Med vårt engagemang i satsningen på en fossilfri gruvbrytning driver vi på omställningen till en fossilfri värdekedja inom järn- och stålindustrin. Det kommer i förlängningen att bidra till att nå de svenska energi- och klimatmålen samt till långsiktig konkurrenskraft för svensk industri. Satsningen blir än mer viktig i den rådande situationen när många svenska företag har stora utmaningar, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094