23948sdkhjf

Körkort krävs inom kort för drönare

Ålderskrav och registrerade ansvariga operatörer är vad som gäller efter halvårsskiftet, enligt nya EU-regler.

I princip alla är överens om att antalet drönare i luftrummet kommer att öka, något som ställer krav på både utveckling av själva drönarna och säkerheten i luftrummet. Därför har det nu utarbetats nya regler som är tänkta att träda i kraft vid halvårsskiftet. Inom hela EU, om inte coronaviruset lägger hinder i vägen.

All flygning med drönare kräver en ansvarig operatör som kan vara antingen en person eller en organisation. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

Enligt de nya reglerna måste de flesta operatörer registrera sig – för svensk del hos Transportstyrelsen. Operatörerna får då ett operatörs-ID som deras drönare ska märkas med. För fjärrpiloter krävs att de går igenom en utbildning online med efterföljande kunskapstest för att ta ett drönarkort innan de får flyga.

Med de nya reglerna införs också ålderskrav på operatörer och fjärrpiloter. För att få registrera sig som operatör måste man ha fyllt 18 år. En fjärrpilot måste ha fyllt 16 år om man inte flyger små leksaksdrönare i den enklaste kategorin eller små privatbyggda drönare. Det är också fritt fram att flyga under direkt övervakning av en pilot som uppfyller kraven på ålder och kompetens.

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler. Drönare klassas dock i tre grupper beroende på risknivå för flygningen – öppen, specifik eller certifierad. Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken.
  • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

De största förändringarna med de nya reglerna är enligt Transportstyrelsen:

  • Nya krav på registrering av de som ansvarar för flygning med drönare, så kallade drönaroperatörer.
  • Nya krav på att fjärrpiloter måste genomföra utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare.
  • För drönare upp till och med 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmaste flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • För drönare över 25 kg, och/eller vid flyg utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller den certifierade kategorin.
  • En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.156