23948sdkhjf

Veidekke och Fortum ska återvinna

Genom att tvätta massorna ska Veidekke och Fortum nå målet 80 procent återvunnet grus och sand. –  Vi ser en stor affärspotential i detta.

Behovet av sand och grus är stort, samtidigt deponeras stora mängder.

– Infrastruktur och bostadsbyggande är nödvändiga för att vårt moderna samhälle ska fortsätta utvecklas, men vi behöver samtidigt minska dessa sektorers miljöpåverkan, säger Sara Selegran, affärsutvecklare på Veidekke Industri, i ett pressmeddelande.

Nu samarbetar Veidekke och Fortum Recycling and Waste samarbetar för att minska deponeringen och öka återvinningen – målet är att 80 procent av både gruset och sanden som används ska vara återvunna massor.

Veidekke konstaterar att det finns en hel del material att återvinna – bygg- och anläggningsprojekt ger upphov till stora mängder jord, sand och grus.

I storstäderna är dessa massor dock ofta förorenade. Det råder dessutom ofta platsbrist och massorna måste därför transporteras iväg – ofta till deponier.

Allt detta leder till att andelen som faktiskt återvinns är låg och att antalet transporter är stort –  Veidekke konstaterar att uppskattningsvis var fjärde lastbil i Stockholms lastbil en ballasttransport.

Tanken nu är att tvätta massorna, med mobila anläggningar.

–   Genom jordtvättsanläggningar minskar vi transportbehoven med upp till 35-50 procent i många projekt, säger Andreas Åkerling, verksamhetschef inom Fortum Recycling and Waste, i pressmeddelandet.

Han noterar också att det blir allt viktigare att öka materialåtervinningen  av grus och sand, eftersom brytningen av dessa ofta står i konflikt med kommunala vattenskyddsområden.

–  Att kunna återföra naturens resurser till bygg- och anläggningssektorn är ett måste för framtiden och vi är bara i början av den utvecklingen. Tyvärr har inte lagstiftning och branschpraxis hunnit med i den snabba omställning som nu sker, säger Andreas Åkerling

Enligt Veidekke och Fortum håller de tvättade produkterna hög kvalitet och de ska kunna återanvändas direkt i nya bygg- och anläggningsprojekt.

Parterna hävdar också att miljönyttan är stor, konceptet ska leda till färre transporter och uppges också ligga i linje med det svenska, ännu inte uppnådda, kravet på minst 70 procents återvinning av allt bygg-, riv- och anläggningsavfall till år 2020.

Den första mobila jordtvätten placeras vid Veidekkes anläggning i Hakunge, Stockholm.

Ytterligare två anläggningar ska etableras i Göteborgsområdet samt i Skåne, eftersom behoven av ballast och tillgången på återvinningsbara överskottsmassor anses vara störst där.

–  Vi ser en stor affärspotential i detta, genom rening kan stora volymer komma till ny användning. Det finns en mycket stor efterfrågan på marknaden att på ett bättre sätt omhänderta de stora volymer jord- och schaktmassor som i dag dessvärre deponeras i allt för hög grad, men även att minska kostnaderna för det, säger Andreas Pettersson, affärsutvecklings- och driftansvarig för den planerade jordtvättsanläggningen i Stockholm.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094