23948sdkhjf

Fortsatt god lönsamhet i Volvo CE

En kraftigt minskad försäljning av det företaget beskriver som större entreprenadmaskiner har slagit hårt mot Volvo CE:s försäljning under årets första kvartal. Även resultatet har försämrats, men beskrivs ändå som gott.

Det första kvartalet 2020 påverkades av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen av covid-19-pandemin. Dessa började påverka vår verksamhet i Kina i februari och hade sedan en betydande påverkan på koncernen från mitten av mars, när vår globala leveranskedja bröts och produktionen stoppades i de flesta delar av vår verksamhet, säger Melker Jernberg, vd och koncernchef i Volvo Construction Equipment.

Enligt delårsrapporten minskade nettoomsättningen under årets tre första månader med 17 procent till 20,148 miljarder kronor. Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 18 procent, varav maskinförsäljningen minskade med 20 procent och serviceförsäljningen med sju procent.

Den totala orderingången under kvartalet hamnade cirka sju procent under fjolårets siffror för samma period. Då rör det sig om en nedgång för Volvo på fyra procent medan SDLG tappade elva procent.

Rörelseresultatet stannade på 2,678 miljarder kronor, vilket företagsledningen beskriver som gott även om fjolårets första kvartal hamnade betydligt högre med 3,646 miljarder kronor.

Marknadsutvecklingen har dock varierat kraftigt mellan de olika huvudmarknaderna. Till och med februari gick den europeiska marknaden ned med en procent. Då redovisas tillväxt i Tyskland, medan utvecklingen var negativ i Storbritannien, Frankrike och Norden. Den nordamerikanska marknaden sjönk två procent på grund av minskad efterfrågan på större maskiner.

I Asien (exklusive Kina) minskade totalmarknaden med fyra procent. Det stora tappet kom i Kina där coronaviruset slog till först. Den kinesiska nedgången anges till hela 44 procent för de två första månaderna. Redan i mars noterades dock en märkbar förbättring. För mars redovisas i Kina en ökning med två procent jämfört med samma månad 2019. Förbättringen tillskrivs stimulansåtgärder från den kinesiska regeringen för att driva på infrastrukturinvesteringar.

Företagsledningen betonar att den närmaste framtiden är mycket osäker. Efterfrågan i bland annat Europa och Nordamerika har minskat ytterligare efter rapporttidens slut, men Melker Jernberg är trots det optimistisk.

Det är tydligt att vi går en tuff framtid till mötes där både utebliven produktion och svagare efterfrågan kommer att påverka lönsamheten negativt. Vi kan ändå finna en trygghet i att våra kunder verkar i en bransch som har stor betydelse för samhället och att de produkter och den service vi erbjuder är vital för uppbyggnaden av en hållbar infrastruktur för framtiden, säger Melker Jernberg.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079