23948sdkhjf

Bättre – men fortfarande rött för Svevia

– Svevia har startat året starkt och vi ser ännu ingen påverkan från pågående pandemi. Vår historiskt starka orderstock gör Svevia väl positionerat inför framtiden, säger företagets vd och koncernchef Anders Gustafsson.

Det är en påtagligt nöjd koncernchef som summerar årets första kvartal. Visserligen slutade kvartalet med ett rörelseresultat som visade minus elva miljoner kronor, men det är en kraftig förbättring jämfört med minus 49 miljoner kronor för samma period 2019.

Samtidigt var ordergången riktigt god. Orderstocken vid periodens slut uppgick till 9,9 miljarder kronor (9,3), vilket beskrivs som den högsta i företagets historia.

Vi har vänt den negativa utvecklingen i division Anläggning som visade ett positivt resultat för tredje kvartalet i rad – en kraftig förbättring mot fjolåret som tyngdes av projektnedskrivningar. Den milda vintern till trots uppvisade division Drift ett bra resultat i nivå med föregående år. Division Beläggning hade en säsongsmässigt låg omsättning, dock högre än föregående år och med en något förbättrad marginal. Uthyrningen hos Arento var stabil. Vår finansiella ställning är fortsatt stark med ett förbättrat kassaflöde i kvartalet, säger Anders Gustafsson.

Med ett förbättrat resultat i första kvartalet, en historiskt stark orderstock och med vår strategi om specialisering är Svevias förutsättningar goda i en svårbedömd och osäker tid, säger Anders Gustafsson.

Två divisioner visar dock ett förhållandevis kraftigt försämrat rörelseresultat – Drift och Beläggning. Att Division Drift försämrat resultatet från 41 miljoner kronor under första kvartalet i fjol till 32 miljoner kronor under årets tre första månader beror, enligt koncernchefen, i första hand på den milda vintern i landets södra och mellersta delar, något som också haft negativ inverkan på omsättningen.

Under årets tre första månader har dock divisionen räknat hem åtta kontrakt åt Trafikverket i årets upphandling av basunderhåll till ett värde av 1,2 miljarder kronor samt fyra större underhållskontrakt åt Stockholms stad.

I division Beläggning har rörelseresultatet försämrats från minus 33 miljoner kronor till 41 minus miljoner kronor – detta trots en ökande omsättning. Här menar Anders Gustafsson att tillväxten i verksamheten har givit högre fasta kostnader. Parallellt har reparationskostnaderna för asfaltverken varit höga i början av året.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08