23948sdkhjf

Ledare: Största krisen i modern tid

Risken är att en ”sparad” krona i dag skapar väldigt stora hål i kassan när krisen är över.

Den pågående covid-19-pandemin har förändrat vardagen för människor över hela världen. Utöver sjukdomens direkta påverkan på individen påverkas även samhället i stort, inte minst med avseende på möjligheterna till jobb och en normal inkomst.

Här i Sverige står vi inför en av de mest dramatiska försämringarna av ekonomi och sysselsättning i vårt lands historia. Sedan inledningen av mars har i skrivande stund 69 188 personer varslats om uppsägning och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar befarar att krisen varar året ut och att effekterna blir långvariga. Myndigheten varnar för att arbetslösheten kan ligga runt elva procent redan i mitten av sommaren. Det motsvarar ungefär 570 000 inskrivna arbetslösa.

Hur stora skadorna på ekonomi, jobb och näringsliv som följer i pandemins kölvatten är svåra att förutse. Tidigare erfarenheter visar dock att arbetslösheten ökar betydligt snabbare än vad den sjunker när problemen undanröjs. Det tar lång tid att komma tillbaka till en normal sysselsättningsnivå när arbetslösheten har stigit kraftigt. Svenskt Näringsliv hävdar exempelvis, utifrån erfarenheter från 1990-talets djupa kris, att det komma att ta fem år att komma tillbaka till sju procents arbetslöshet.

Enbart transfereringar och uteblivna skatteintäkter kommer att kosta staten astronomiska summor. Hur stor slutkostnaden blir beror naturligtvis på hur lång tid det tar att få kontroll över smittspridningen såväl lokalt som globalt. Den påverkas också i hög grad av inriktningen och omfattningen på de åtgärder som regering och riksdag vidtar.

Det vi gör nu kommer att påverka vårt välstånd under lång tid framöver. UC:s senaste statistik pekar på att konkurserna i landet ökade med 30 procent i april, jämfört med samma period 2019. En stor del av de företag och jobb som slås ut kommer aldrig tillbaka. För att undvika en långvarig massarbetslöshet måste företagen finnas kvar även efter den akuta krisen.

Mycket av det regeringen gjort så här långt har varit bra, men knappast tillräckligt. Risken är att en ”sparad” krona i dag skapar väldigt stora hål i kassan när krisen är över.

Artikeln är en del av vårt tema om Ledare.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Friska tag på veckans lista!
Gemensam standard prisades på rivningsmässan
”Det vi ser nu är bara början”
Franskt tillskott ska stärka Scantruck
Supersikt utlovas i ny anläggningsbil
Hårda krav på interntransporterna
Andra Nordiska Medier
Framtidens Bygg
NTT Woodnet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.082