23948sdkhjf

Förbifarten tar form

Många delprojekt är i full gång trots semestertider.

Arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm, tar inte semester. Just nu händer en hel del på trafikledens olika delsträckor. 

Läs också: Mindre utsläpp med flygaska i betongen

Kungens kurva:
Mellan Vårby backe i söder och Bredängs trafikplats i norr byggs nya trafikplatser och på- och avfarterna som ska leda till E4 Förbifart Stockholm. På- och avfarterna kommer att ligga i höjd med Ikea och strax söder om Bredängs trafikplats.

Skärholmen och Sätra:
Här byggs tunnlarna från båda håll. På- och avfarterna till tunnlar kommer att ligga mitt i E4/E20 i höjd med Ikea samt söder om Bredängs trafikplats.

Ekerö/Lovö:
Norra och södra Lovö
Sprängningsarbeten pågår under jord. Det utsprängda berget krossas och transporteras sjövägen från norra Lovön.

Nockebybron
Bullrande arbeten och påverkan på framkomligheten i samband med arbeten med Nockebybron.

Läs också: Klart med ny entreprenör på Lovön

Tunneln under Kungshatt
Hälften av tunneln under Kungshatt är nu utsprängd.

Lindö tunnel
Sprängningsarbeten pågår vid Lindö tunnel. I samband med sprängning stoppas trafiken på Ekerövägen. Sprängning kan ske vardagar kl 10, 13 och 19.30.

Ekerövägen mellan Lindö tunnel – Ekerö möbler
Bullrande arbeten. Påverkan på framkomligheten, ett körfält avstängt mellan Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler.

Tappströmsbron
Förberedande arbeten med den nya bron startar under sommaren.

Läs också: Volvo sätts på prov i jätteprojektet

Trafikplats Vinsta
Spont- och pålning på flera ställen utmed Bergslagsvägen
Spontarbetslaget har semester v. 29-31, då utförs inga spontningsarbeten. I början av augusti går arbetena upp i full produktion igen.

Arbete med sprängningar i tunneln fortsätter under området Kälvesta. Planen är att vara klara till hösten.

Utsprängningar av ventilationsschakt i området kring Vinsta fortsätter under sommaren. 

I sommar påbörjas sprängning av tunnlarna som ska gå under Grimstaskogen och Mälaren mot Lovön.

Läs också: Fyra år längre och tre miljarder dyrare för Förbifarten

Hjulsta söder om E18
Gjutningen av betongtunneln för norrgående trafik fortsätter under sommaren och slutförs sommarhalvåret 2021. Södergående betongtunneln blir klar under hösten 2020. Gång- och cykelvägen mellan Barkarby och Spånga är stängd på grund av arbetena med bron. Den öppnar igen i höst.

Gjutning av kantbalkar och monteringen av räcken. Arbetet startar under sommarens tågavstängning av Mälarbanan och pågår i cirka ett år innan hela bropaketet är klart.

Sprängningsarbete norr om E18 slutförs i augusti och gör plats för vägbanan fram till nästa bropassage. I augusti placeras en bergkross nere i schaktet. Den kommer att krossa bergmassor vardagar mellan kl. 07-19 under ungefär sex veckor. Arbetet kan upplevas som bullrigt.

Hjulsta norr om E18
Fortsatt gjutningsarbete vid Hästa gård. Arbetet fortsätter under sommaren och färdigställs våren 2021. Den södergående betongtunneln planeras vara färdigbyggd i december i år. Under sommaren byggs också inslagsvalven som binder samman bergtunnlarna och betongtunnlarna med varandra för att få sammanhängande tunnelrör. De beräknas vara klara i december.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078