23948sdkhjf

Stärkt orderingång för Infranord

Stärkt orderingång, förbättrat rörelseresultat och förhoppningar om en på sikt positiv marknadsutveckling i både Sverige och Norge gör att Infranords vd Henrik Löfgren kan se framtiden an med viss tillförsikt.

I slutet av 2019 varslade Infranord 51 personer om uppsägning med hänvisning till bristande lönsamhet. Det följdes upp med en omfattande organisationsförändring där bland annat fyra regioner blev tre.

När företaget nu presenterar sin ekonomiska rapport för årets andra kvartal redovisas bland annat stärkt orderingång jämfört med samma period 2019 – från 618 miljoner kronor till 834 miljoner kronor – och inte minst ett rörelseresultat som är i det närmaste fördubblat – 61 miljoner kronor jämfört med 33 miljoner kronor under samma period förra året. Detta dessutom med en närmast identisk nettoomsättning på drygt 1,1 miljarder kronor.

Enligt företagsledningen beror resultatförbättringen främst på ett väsentligt högre kapacitetsutnyttjande av maskiner och personal jämfört med motsvarande period föregående år. Bland annat anges antalet anställda vid rapportperiodens utgång ha minskat från förra årets 1 911 till 1 853.

Företaget tycks heller inte ha drabbats nämnvärt av covid-19-pandemin.

Rådande coronapandemi har haft begränsad påverkan på Infranords verksamhet och därmed resultat under andra kvartalet. Sjukfrånvaron har varit låg och projekten har inte påverkats väsentligt av brist på material eller reservdelar, säger Henrik Löfgren.

Företaget erbjuder huvudsakligen järnvägsrelaterade tjänster inom basunderhåll samt anläggning. Med cirka 90 procent av verksamheten förlagd till Sverige, och resten i Norge är framtidsutsikterna goda med tanke på att båda länderna aviserat omfattande satsningar på den spårbundna infrastrukturen.

Bedömningen är att marknaden i båda länderna i år ligger kvar året ut på ungefär samma nivå som under år 2019 med en positiv utveckling på längre sikt, även om covid-19-pandemin gör det svårt att sia om framtiden.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11