23948sdkhjf

Färre olyckor inom bygg och anläggning

Under 2019 minskade arbetsolyckorna som resulterade i frånvaro inom den privata byggindustrin både i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta. Det visar en färsk rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd.

2010-talet har visat en svagt stigande tendens i antalet arbetsolyckor som resulterat i frånvaro inom privat byggindustri. Efter att ha landat på historiskt låga 10,2 per 1 000 sysselsatta under 2009 redovisades 2 290 arbetsolyckor under 2018, vilket motsvarar 11,5 per 1 000 sysselsatta under.

När nu siffrorna för 2019 redovisas finns förhoppningar om att vi sett början till en nedgång. 2 224 anmälda olyckor, vilket motsvarar 10,9 per 1 000 sysselsatta kan i varje fall tyda på ett trendbrott även om det funnits tillfälliga hack nedåt i den uppåtgående kurvan även tidigare.

Det är glädjande att utvecklingen återigen går i rätt riktning, men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Den positiva bilden förstärks av att det under 2019 ”bara” inträffade tre dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är en tangering av den hittills noterade lägsta siffran och fem fall färre än 2018 och klart under genomsnittet för den senaste tioårsperioden.

De tre dödsfall som redovisas i rapporten är:

  • Byggnadsarbetare föll från balkong.
  • Snickare föll genom ett plåttak ned på betonggolv.
  • Betongarbetare körde in i lastbilssläp med en skåpbil.

Därutöver omkom, enligt rapporten, under 2019 en person verksam i ett utländskt byggföretag med utländska anställda som inte omfattas av det svenska försäkringssystemet samt sju personer i sidobranscherna.

Några år in på 2000-talet inleddes en snabbt sjunkande frekvens av antalet arbetssjukdomar, dock följt av en utplaning under 2010-talet. Under 2019 steg dock antalet arbetssjukdomar med cirka tio procent till 331 anmälda fall. Det innebär en ökning från 1,5 till 1,6 per 1 000 sysselsatta. Främst är det belastningssjukdomarna som ökat och utgjorde förra året 47 procent av de anmälda fallen. Därnäst kommer fysikaliska faktorer som vibrationer och buller med 32 procent.

Målsättningen är att byggbranschen ska bli hälsofrämjande, så även en mindre ökning av arbetssjukdomar är oacceptabel. Det kan vara så att stigande ålder i yrkeskåren bidrar till att antalet anmälda belastningsskador har ökat, men vi behöver analysera om det finns anledning att justera förbättringsarbetet för att arbetssjukdomarna ska fortsätta minska, så som de gjort under en längre tid, säger Berndt Jonsson.

Sammanställningen från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd omfattar till Försäkringskassan anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i privata byggindustrin i företag verksamma inom bygg- och anläggning. Redovisningen omfattar arbetsskador som inträffade under år 2019 och anmäldes till och med maj i år. Besked om vilka av dessa anmälda arbetsskador som blir godkända kan dröja i flera år.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125