23948sdkhjf

Snart kommer vattnet till skärgårdskommun

Vatten är en bristvara i Östhammar kommun, men i slutet av förra året slöts ett avtal med grannkommunen Tierp som ska lösa problemet en gång för alla. Ett stort steg på vägen är en 31 kilometer lång vattenledning som nu byggs, delvis med hjälp av styrd borrning.

Det kan verka som en paradox att skärgårdskommunen Östhammar lider brist på vatten, men restriktioner med avseende på vattenförbrukning är vanliga och emellanåt har det även krävts markbundna transporter för att förse kommuninvånare med vatten. Bland drabbade tätorter i kommunen finns Alunda och Österbybruk där det finns långt gångna planer på ytterligare exploatering, planer som inte kan infrias så länge det finns stora brister i både vattentillgång och vattenkvalitet.

Även nu i sommar har problemen varit omfattande och redan i maj infördes restriktioner för vattenförbrukning i hela kommunen. I princip får det kommunala dricksvattnet enbart användas till mat, dryck och hygien. Bevattning av gräsmattor får vänta liksom biltvätt.

En lösning finns dock i den närbelägna Uppsalaåsen som fungerar som ”reningsverk” och vattenmagasin för stora delar av Upplandsborna, bland annat i grannkommunen Tierp. Efter ett par års diskussioner och utredning kom de båda kommunerna i slutet av förra året överens om att bygga en 31 kilometer lång vattenledning från Örbyhus till Alunda och Österbybruk i en investering på cirka 150 miljoner kronor.

Den nya vattenledningen kommer inte bara att lösa våra nuvarande högst påtagliga problem med vattentillförsel, utan innebär dessutom att visionen om tillväxt ute i Alunda kan realiseras, säger Jessica. Här vill man bygga 3 000-5 000 nya bostäder och med vattenfrågan löst, är ett stort och viktigt steg taget, säger Jessica Zetterholm, kommunikatör på Gästrike Vatten.

Projektet invigdes ceremoniellt i mars och är indelat i flera etapper där den första är cirka elva kilometer lång och sträcker sig från Örbyhus i Tierp till vattenverket i Österbybruk med planerat idrifttagande vid nyår 2020/21.Etapp två fortsätter från Örbyhus till Alunda och ska vara avslutad under 2021.

Ledningsbygget består av såväl traditionell schaktning som styrd borrning där markens beskaffenhet har stor betydelse för val av metod.

När projektet är som intensivast pågår fem entreprenader samtidigt. Den styrda borrningen utförs av Styrud som fått totalt 19 delsträckor på sin lott med olika längd och karaktär.

Bland annat har väg 292 korsats med hammarborrning på fyra ställen där ungefär 25 meter långa stålrör med 273 millimeters diameter anlagts. Rören infodras med 225 millimeters plaströr och i anslutning kommer skvallerbrunnar att sättas för att underlätta kontroll av den färdiga installationen.

Arbetet har dock visat sig vara något mer komplicerat än vad de första undersökningarna visat. Bland annat innehåller borrlinjen på flera ställen mer block och sten än förväntat.

– Det har blivit lite mer komplicerat än det planerats för. Med tanke på geotekniken har många av de styrda borrningarna fått genomföras med AT-teknik, som är en längre process för hård mark. Som tur är har vi tiden med oss i alla fall, eftersom detta ska vara klart först i november. Och i höst finns det utrymme att forcera med mer resurser om det skulle behövas, säger Henrik Bernövall, projektledare på Styrud.

Det har också visat sig att ett par sträckor som skulle borras måste schaktas, men det finns också exempel på att sträckor som planerats för schaktning omvandlats till borrsträckor.

Delsträckor av helt annan art står också på programmet. Det är främst ett par längre styrda borrningar på vardera strax över 600 meter genom sumpmark och gammal sjöbotten. Då byts de D60- och D40-riggar, som vanligtvis används, mot en lite större D100-rigg.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094