23948sdkhjf

Många fartsyndare vid skolor

Sex av tio yrkeschaufförer kör för fort utanför skolor. Bland tunga fordon, bland annat relaterade till bygg och anläggning, är det åtta av tio som inte respekterar hastighetsbegränsningar i anslutning till skolor, enligt en färsk studie gjord av Folksam.

Folksam har för tredje året i rad mätt hastighetsöverträdelser bland yrkesförare. Nytt för i år är att även hastigheter utanför skolor mätts och resultatet är anmärkningsvärt. I snitt kör fler än sex av tio yrkeschaufförer för fort utanför skolor. Bland tunga fordon är det åtta av tio som inte respekterar hastighetsbegränsningarna.

I genomsnitt höll fortkörarna i tunga fordon en fart som var 8,4 km/h över den tillåtna. Vart tredje tungt fordon, 34 procent, körde mer än tio km/h för fort.

– På vägsträckor med lägre hastighetsbegränsningar rör sig ofta oskyddade trafikanter. I år har vi även mätt om det skett fortkörningar utanför skolor. Även om det ser lite bättre ut där än på 30-vägar generellt så är det fortfarande en väldigt hög andel som kör för fort. Alla mätningar utanför skolor har skett mellan klockan 10 och 13, det vill säga tider då barnen är ute och leker på raster och lunch, säger Folksams forskningschef Anders Kullgren.

I snitt var överträdelsehastigheten utanför skolorna 7,3 km/h. På 30-vägar motsvarar det, enligt Folksam, strax under 50 procents ökad risk för allvarliga skador vid kollision med andra fordon, 70 procents ökad risk för svåra personskador och nästan tre gånger ökad dödsrisk vid påkörning av fotgängare.

– Vi vet dessutom från tidigare studier att för barn upp till 14 år är risken än högre. Att då inte respektera 30-gränsen är allvarligt. Kör man dessutom för fort i ett tyngre fordon blir konsekvenserna allvarligare jämfört med för en personbil, säger Anders Kullgren.

Framför allt sticker bud- och transportbilar ut i undersökningen, där 91 procent av alla fordon framfördes för snabbt med en genomsnittlig överträdelsehastighet på 9 km/h.

Näst värst var bilar kopplade till bygg och anläggning där åtta av tio fordon kördes för snabbt.

Notabelt är att även kollektiva transporter rullar fram i höga hastigheter. Exempelvis SL-bussar, som i övriga mätningar inte haft överträdelser i samma utsträckning som andra branscher, körde för fort i 78 procent av mätningarna. För taxibilar rörde det sig om 59 procent.

Mätningarna har speciellt studerat om det finns en skolskjutsskylt på taket på taxi- och färdtjänstbilar. Totalt sett i alla mätningar, och då inte bara utanför skolor, körde skolskjutsar för fort i 87 procent av fallen. I snitt körde de nästan 11 km/h över hastighetsbegränsningen.

Att så många skolskjutsar kör för fort är oförsvarbart. Det handlar om företag som fått i förtroende att köra barn till skolorna. De fortsatt ökade hastighetsöverträdelserna på gator med låga gränser tyder på att den ökade risken det innebär att orsaka skador på oskyddade trafikanter inte ses som särskilt allvarlig hos flertalet transportbolag. Det rimmar illa med FN:s mål om hållbara städer i Agenda 2030, säger Anders Kullgren.

Folksams bedömning är att det i Sverige skulle räddas 80 liv årligen om hastighetsgränserna hölls.

Överträdelser per bransch utanför skolor

Bransch

Andel överträdelser i procent

Överträdelsehastighet i snitt (km/h)

Bud, transport, logistik

91%

9 km/h

Bygg och anläggning

80%

7,6 km/h

SL-buss

78%

6,4 km/h

Taxi

59%

7,8 km/h

Färdtjänst

38%

6,5 km/hKommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094