23948sdkhjf

Krafttag för klimatneutral betong

År 2030 ska klimatneutral betong finnas tillgänglig på marknaden och 15 år senare ska den användas i hela Sverige. Det är målet för Rise och en bred samling av byggbranschens aktörer som nu ska hitta vägen till klimatneutralt byggande med cement och betong.

Betong beskrivs ofta som det mest använda byggmaterialet i världen, men också som en betydande källa till koldioxidutsläpp. Uppskattningsvis används i dag mer än 30 miljarder ton betong per år. Cement, som är det vanligast använda bindemedlet i betong, står, enligt branschorganisationen Svensk Betong för 3-4 procent av världens CO2-utsläpp.

Samtidigt befinner vi oss i en global process där städerna får en ständigt ökad betydelse för såväl boende som sysselsättning. Därför krävs krafttag för att minska klimatbelastningen.

År 2050 förväntas 70 procent av världens befolkning bo i storstadsregioner. Det växande behovet av infrastruktur och bostäder innebär att betonganvändandet kommer att öka exponentiellt. För att uppnå klimatneutralitet inom de närmaste 25 åren behövs snabba, men kvalitetssäkrade åtgärder. Det finns en stor vilja hos landets cement- och betongproducenter, byggherrar och fastighetsägare att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen. Tillsammans ska vi utveckla innovativa lösningar som kan bidra till ett paradigmskifte inom hela byggbranschen, säger Katarina Malaga, forsknings- och affärsutvecklare på Rise.

Förhoppningen är att Rise tillsammans med representanter för hela den svenska värdekedjan för cement och betong i bred samverkan ska utveckla en gemensam strategi med gemensamma aktiviteter i syfte att implementera cement- och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande. Målet är att en klimatneutral betong ska finnas på marknaden år 2030 och användas allmänt i hela landet år 2045.

Satsningen är en del i ambitionen att Sverige som land ska nå klimatneutralitet år 2045, något som bland mycket annat kräver en effektiv industriell omställning med kraftiga utsläppsminskningar. Det gäller inte minst den energikrävande cement- och betongbranschen.

Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har flera branscher redan tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Rises uppdrag är nu att leda cement- och betongbranschens arbete med att möjliggöra och accelerera implementeringen av färdplaner för klimatneutralt byggande med cement och betong.

Arbetet är dels fokuserat på lösningar kopplade till materialfrågor som utveckling av betongrecept och bindemedel. Men för att lyckas med tekniksprång och klimatneutral omställning kommer branschen att analysera och bearbeta det glapp som föreligger inom innovation, teknik- och materialutveckling, regelverk, praxis, policy, marknadsdrivna behov och processer inför investeringar i hållbar omställning, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen menar att innovation och samverkan är viktigare än någonsin för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle.

Projektet är unikt i det att det har samlat forskare och aktörer från hela bygg- och anläggningsprocessens värdekedja vilket gör att det är väl förankrat och kan få stor genomslagskraft. Ett konkret exempel där samverkan i hela kedjan lett till innovation är den klimatförbättrade betong som använts vid byggandet av Riksbyggens Brf Viva i Göteborg, säger Karolina Brick.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094