23948sdkhjf

Mångmiljardsatsning får Uppsala att växa

21 500 bostäder, minst 10 000 arbetsplatser, service, skolor och infrastruktur i sydöstra Uppsala har i dag kommit ett stort steg närmare förverkligande sedan kommunstyrelsen fattat tre för utbyggnaden viktiga beslut.

Nu kan vi börja genomförandet av ett historiskt stort projekt inom ramen för Uppsalapaketet som kommer att utveckla Uppsala in i framtiden. Genom fler bostäder till rimliga priser och en kapacitetsstark kollektivtrafik tar vi höjd för befolkningsökningen och skapar ett mer socialt och miljömässigt hållbart Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsalapaketet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som bland annat omfattar ytterligare två tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra och sydöstra stadsdelarna.

En viktig del i satsningen är att Uppsala kommun ska säkerställa nybyggnad av 33 000 bostäder i Bergsbrunna och de södra stadsdelarna. I den satsningen väger den så kallade Sydöstra staden tungt. Området ligger cirka fem kilometer från Uppsala centrum, nära gränsen till Knivsta kommun. Den totala arealen är 1 684 hektar, merparten natur- och åkermark där skog med inslag av mindre våtmarker utgör den största delen med sina cirka 645 hektar och åkermarken är näst störst med cirka 570 hektar.

Kommunstyrelsen har i dag fattat tre viktiga beslut inför den kommande utbyggnaden som kommer att ske i etapper fram till år 2050. Dels har det projektdirektiv som rör utbyggnaden i sin helhet godkänts. Därmed kan en organisation inom kommunen skapas för att driva ett stadsutvecklingsprojekt samtidigt som ramar och mål för projektet kan konkretiseras. Projektdirektivet innehåller också tidiga ekonomiska kalkyler för utbyggnaden.

Dagens båda kompletterande beslut är dels ett godkännande av projektdirektiv för Östra och Södra Nåntuna (det första delprojektet), dels en begäran om att planbesked ska lämnas in för delprojektet längs väg 255 mellan Sävja och Bergsbrunna.

Vi siktar högt när det gäller innovation och nytänkande i alla delar av den kommande utbyggnaden. Satsningen på nya bostäder och arbetsplatser i Sydöstra staden kommer att fungera som en förebild för hållbart byggande och vara en testbädd för nya cirkulära systemlösningar, betonar Erik Pelling.

Första inflyttning i Sydöstra staden är planerad till 2025 och stadsdelarna ska vara färdigbyggda 2050. Till Uppsalapaketet hör också utbyggnaden av två nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny järnvägsstation, Uppsala Södra, vid Bergsbrunna, utbyggnad av Uppsala central och det stationsnära området samt en satsning på ny, kapacitetsstark kollektivtrafik.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.179