23948sdkhjf

OPS-projekt ges högsta miljöklass

Med hjälp av bland annat en förbättrad asfalt och resurseffektiv användning av betong har Skanska lyckats få ett norskt vägprojekt hållbarhetsklassat enligt den högsta nivån av Ceequal.

Den nybyggda 25 kilometer långa vägsträckan mellan Løten och Elverum i Hedmark län är en väsentlig del i förbättringen av förbindelserna mellan Trondheim och Oslo. Projektet inkluderar bland annat 15 kilometer fyrfilig motorväg, sju kilometer gång- och cykelvägar, en ny trafikstation för vägadministration samt runt 30 andra konstruktioner, inklusive två stora vägövergångar, för djurlivet. Enligt entreprenören Skanska handlar det om det första OPS-projektet i Norge på mer än tio år, som dessutom skulle genomföras med mycket höga miljöambitioner.

Nu står det också klart att projektet erhållit den högsta och mest omfattande nivån av den internationellt erkända klassificeringsstandarden för hållbarhet för infrastrukturprojekt, Ceequal. Enligt Skanska har fortfarande bara ett fåtal projekt certifierats i Norge – samtidigt som projektet är det första som uppnår Whole Team Award, vilket innebär att den förberedande fasen, konstruktionsfasen och planering av driftsfasen också är certifierade.

Vi vill agera kraftfullt i en hållbar omställning och Skanskas mål är att vara klimatneutrala 2045, med en 50-procentig reduktion av koldioxid 2030. Genom att erbjuda klimatsmarta lösningar hjälper vi våra kunder att uppfylla sina klimatmål. Ceequal-certifieringen av riksväg 3/25 är ännu ett sådant konkret exempel. Trots rådande pandemi får vi inte låta klimatfrågan hamna i skymundan, säger Lena Hök, hållbarhetsdirektör i Skanska.

Förklaringen till den höga hållbarhetsklassificeringen är, enligt Skanska, att företaget lyckats arbeta fram en utsläppsreduktion av växthusgaser från projektet med 25 procent under projektets livscykel.

Bland annat lyfts några väsentliga åtgärder fram som speciellt värdefulla för det lyckade resultatet.

  • Förbättrad asfalt som minskar behovet av ny asfaltering med 25 procent under en 60-årsperiod. Livslängden på slitlager förlängs från nio till elva år genom att tjockleken ökats. En totallösning för optimerad konstruktion och produktionsåtgärder minskar klimatutsläppen med 21 500 CO2-ekvivalenter jämfört med konventionell asfalt.
  • Resurseffektiv användning av betong och optimering i designfasen ger en uppskattad minskning med 2 550 ton CO2-ekvivalenter.
  • Olika åtgärder för att minska energianvändningen under drift ger en uppskattad minskning av utsläpp av växthusgaser under livscykeln på cirka 5 700 ton CO2-ekvivalenter. Ett exempel på detta är användandet av LED-armaturer med nattdimning. Dessa har 60 procent lägre energianvändning än konventionella glödlampor och cirka 14 procent lägre energianvändning än en standard-LED-lösning.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.172