23948sdkhjf

Coronakrisen – inte bara problem för byggchefer

De flesta chefer i samhällsbyggnadssektorn har påverkats av covid-19-pandemin i rollen som chef och ledare. Anmärkningsvärt är dock att var femte chef anser att krisen skapar förutsättningar för förbättringar.

Covid-19-pandemin har radikalt förändrat livet för såväl individen som för företag och andra verksamheter. Byggsektorn är inget undantag. Det visar Byggchefsbarometern, en färsk Novus-undersökning som omfattar 1 700 chefer i samhällsbyggnadssektorn och gjorts på uppdrag av Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna.

Undersökningen visar att de flesta chefer inom samhällsbyggnadssektorn har påverkats av covid-19-pandemin i rollen som chef och ledare – 31 procent i ganska eller mycket stor utsträckning. Ungefär hälften av alla berörda chefer har ställt om verksamheten, genom att lägga till, ta bort eller förändra någon del.

Fyra av tio tillfrågade chefer tycker att det svåraste i coronatider är hanteringen av digitala hjälpmedel och att ledarskapet blir svårare när det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.

Trots utmaningarna ser var femte chef också möjligheter i krisen i form av bland annat digitalisering, effektivare möten och genom att resor kan undvikas till fördel för tid, pengar och miljö.

Det finns också chefer som vittnar om att i dessa speciella tider har deras ledarskap förbättrats och relationer stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oro för virus har gjort människor mer måna om varandra, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Resultatet bland byggcheferna skiljer sig något jämfört med en liknande undersökning som Ledarna genomfört bland chefer i alla branscher där inte mer än 37 procent av de svarande förändrat verksamheten.

Det verkar alltså som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad jämfört med andra branscher, trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur. Det tyder på flexibilitet och anpassningsförmåga i vår bransch, säger Kajsa Hessel.

Undersökningen har också identifierat de utmaningar som bedöms vara svårast att möta. Där är det närmast hårfina skillnader mellan de tre största utmaningarna:

  • Lönsamhet (36 procent).
  • Att behålla eller öka produktivitet (36 procent).
  • Att hitta kompetens (35 procent).

Den största utmaningen för fastighetscheferna är att fortsätta driva långsiktiga satsningar (54 procent).

För tekniska konsulter är största utmaningen att behålla nyckelmedarbetare (37 procent).

Konkurs och fackliga konflikter oroar ytterst få (2 procent). Det kan jämföras med att tre av fyra chefer i alla branscher tror att det kommer att gå bra för deras företag/verksamhet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078