23948sdkhjf

Alternativ värmekälla för bygget

Rentalföretaget Renta har levererat en plug-in-modul för produktion av byggvärme vid ett byggprojekt i Skåne. Förhoppningen är bland annat minskade utsläpp och sänkta kostnader.

Den svenska bygg- och fastighetssektorn svarar för ungefär en femtedel av de inhemska utsläppen av växthusgaser. Det innebär att det krävs stora förändringar i många led för att klara riksdagens mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

På vägen dit finns också ett lagförslag som innebär att det kommer att krävas klimatdeklarationer för flertalet byggnader där bygglov söks efter 1 januari 2022, något som skulle kunna underlättas med passande digitala verktyg.

Ett företag som ser stora tillväxtmöjligheter är Energy Save som grundades 2009 och sedan dess utvecklat och levererat mer än 10 000 värmepumpar inom villasegmentet. Efter hand har företaget i allt större utsträckning även tittat på företagsmarknaden.

Bland annat handlar det om temporära plug-in-moduler för kommersiella fastigheter, produkter som också kan användas under själva byggandet – bland annat för att svara för den byggvärme som är en av de största energiförbrukarna på byggarbetsplatserna. Förhoppningen är att plug-in-modulen ska vara ett effektivare och mer ekonomiskt alternativ än exempelvis värmepumpar med många mellanhänder och omfattande samordningsbehov.

Energy Saves patenterade mobila energicentral, Heatbox Hydro baserad på värmepumpsteknik, har under ett par år testats vid två större bostadsbyggen i Göteborg. Projektet startade i februari 2018 och pågick till december 2019. Målen var att verifiera innovationen tekniskt, ekonomiskt, kommersiellt och miljömässigt.

Slutresultatet i de genomförda projekten visar på en minst 50-procentig energibesparing under perioden november till mars. Längre tidsperiod – större energibesparing. Ökade miljövinster och minskade energikostnader går hand i hand. Detta medför även avsevärda CO2‑reduceringar, jämfört med konventionella byggvärmealternativ som el, gasol eller diesel, och i viss mån även fjärrvärme, säger Fredrik Sävenstrand, vd på Energy Save, som betonar att produkten uppnått de tre huvudkraven i projektet:

  • Den ger avsevärda energibesparingar och miljöförbättringar.
  • Den sänker kostnaden för värme och torkning under byggprocessen.
  • Den är enkelt hanterbar ur användarsynvinkel (den fungerar väl under fältmässiga förhållanden).

Just nu gläds företaget också över det intresse som visats av det snabbväxande maskinuthyrningsbolaget Renta som i dagarna mottagit och driftsatt en första plug-in-modul för ett kundprojekt i Skåne. Tidigare har företaget använt pellets, fjärrvärme och andra redan existerande uppvärmningstekniker, men Energy Saves förhoppning är nu att den ES Heatbox Hydro som valts ska visa sig vara tillräckligt miljöriktig och effektiv värmeleverantör för att bli ett betydligt vanligare alternativ på framtida byggprojekt.

Detta i synnerhet som företagets digitala verktyg utlovas ge exakt och relevant information om hur en fastighet värms upp, data som sedan kan användas som del av underlaget till de föreslagna klimatdeklarationerna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.14