23948sdkhjf

Reningsverket byggs om till Membran BioReaktor

Ett ombyggt och tillbyggt reningsverk. Det är vad projekt Nya krav Himmerfjärdsverket går ut på. Nu går arbetet in i fas två.

Himmerfjärdsverket är i behov av en stor ombyggnation för att klara en växande befolkning, och de nya reningskraven. Här planeras en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor. Målsättningen är att den nya utökande anläggningen ska vara energieffektiv med minskat behov av insatskemikalier.

De som driver reningsverket är Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - Syvab och de låter nu Veidekke fortsätta sitt arbete på Himmerfjärdsverket i Grödinge.

- Om- och tillbyggnad av Himmerfjärdsverket har planerats och projekterats under lång tid. När det nu är dags för genomförande, så känner vi på Syvab oss väldigt glada och trygga med att få utföra arbetet i samverkan med Veidekke Entreprenad. Det borgar för ett gott samarbete under projektets genomförande och en framtidssäkrad reningskapacitet i världsklass, säger Carl-Olof Zetterman, vd på Syvab.

Projektet är uppdelat i två delar, en för ombyggnad av befintligt verk och en del för tillbyggnad. Projektet är vidare uppdelat i två faser där fas 1, som var en utrednings- och projekteringsfas för systemhandlingar där Veidekke bistod med hjälp avseende produktionslösningar och specifik teknisk konsultation. Den fasen är nu klar.

Nu övergår projektet till fas 2 där bygghandlingsprojektering och produktionen utförs. Arbetet innefattar byggnation av ny membranbyggnad, silstation, pumpstationer med tillhörande teknikutrymmen, samt ombyggnad av befintliga bassänger.

- Det känns jättekul att vi tillsammans nu går in i nästa fas av detta spännande och viktiga projekt. Den här typen av komplexa projekt där stora krav ställs på förmågan att samverka passar väldigt väl med Veidekkes involverande arbetssätt, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

Kontraktsumman för denna fas av projektet uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor och planeras pågå fram till 2026.

Nya Himmerfjärdsverket beräknas stå klart för idrifttagning etappvis från år 2023 till 2026.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.14