23948sdkhjf

Regeringen gasar på elektrifieringsarbetet

Regeringen ökar tempot i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Det innebär bland annat ett uppdrag om att planera för minskade utsläpp genom elvägar, en analys av laddinfrastruktur längs större vägar och inrättandet av en elektrifieringskommission. Åtgärderna bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Transportsektorn står för nära en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläp­pen från transporter ska minska i snabbare takt än hit­tills för att i princip vara nere på noll 2045.Därför intensifierar regeringen arbetet med att elektrifiera transportsektorn och föreslår ett antal åtgärder för att öka takten på elektrifieringen. 

Regeringen inrättar en elektrifieringskommission som ska identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet.

Kommissionen ska bland annat belysa finansieringsfrågor, möjliga affärsmodeller och hur el vid behov snabbt kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning. Kommissionen ska även undersöka hur elektrifiering via vätgasdrift kan medverka till en elektrifiering av transportsektorn och vilka effekter elektrifieringen av transportsektorn har på elförsörjningen.

Ledamöter i elektrifieringskommissionen är:

Tomas Eneroth, infrastrukturminister - ordförande

Anna Pettersson, Utvecklingsdirektör Region Västerbotten
Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution
Elvir Dzanic, vd Göteborgs hamn
Fredrik Kämpfe, Branschchef flyg Transportföretagen
Hans Kreisel, vd Nordion Energi
Henrik Henriksson, vd och koncernchef Scania 
Jenny Larsson, vd ABB Power Grids Sweden och ordförande för Näringslivets transportråd
Jesper Wigardt, direktör, Northvolt
Jessica Sandström, produkt- och försäljningsdirektör, Volvo AB
Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution
Johanna Lakso, vd Power Circle
Linda Olofsson, föreståndare Swedish Electromobility Centre
Niclas Mårtensson, vd Stena Line
Roger Blom, vd Ernsts Express
Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne
Särskild utredare Elvägar

Kommissionens uppdrag sträcker sig fram till och med den 31 december 2022. 

Trafikverket får i uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet Det övergripande syftet är att kraftigt minska utsläppen från vägtrafik för att klimatmålen ska kunna nås. Ett antagande är att detta innebär elektrifiering av sammantaget 3 000 kilometer, varav 2 000 kilometer av de mest trafikerade stråken längs det statliga vägnätet till år 2030. De resterande 1 000 kilometrarna, till år 2035.

Regeringen ger även Trafikverket i uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar. Myndigheten ska även analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad är förknippad med, samt möjliga affärsmodeller. Eventuella åtgärder som kan främja en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad ska också analyseras.

Båda uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2021.

En särskild utredare får i uppdrag att analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras.

Utgångspunkten för utredarens arbete ska vara att väghållaren ansvarar för uppförande, drift och underhåll av infrastrukturen för elvägar. Ytterligare en utgångspunkt ska vara att kostnaden för drift och underhåll av infrastrukturen helt eller delvis ska finansieras genom avgifter från dem som använder el på elvägen.

Utredaren ska utarbeta nödvändiga författnings­förslag och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 september 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078