23948sdkhjf

Volvo i strategisk lastbilsaffär

Ett kommande samarbete kring ny teknik som autonom körning, uppkopplade fordon samt tunga och medeltunga elektriska fordon väger tungt när Volvokoncernen och Isuzu Motors bildar en strategisk allians samtidigt som Isuzu förvärvar Volvoägda UD Trucks.

I december 2019 tecknades en icke-bindande avsiktsförklaring som innebär att Volvokoncernen, för motsvarande 20 miljarder kronor, överlåter hela verksamheten i UD Trucks – före detta Nissan Diesel – till Isuzu Motors. Läs mer här. 

Avtalet innehåller också en tilläggsköpeskilling (earnout), enligt vilken ytterligare upp till cirka 1,2 miljarder kronor ska betalas beroende på hur UD Trucks utvecklas under åren 2021-2023. Transaktionen, som förväntas slutföras under första halvåret 2021, är beroende av uppfyllandet av vissa villkor, bland annat godkännande från konkurrensmyndigheter.

Sammanslagningen bildar den klart största aktören bland tillverkare av tunga lastbilar i såväl Japan som på andra väsentliga marknader i övriga världen. Redan från start är Isuzu Motors starkt inom segmentet 3,5 till 15 tons lätta och medeltunga lastbilar med volymer på 252 000 enheter under 2019.

En väsentlig del i överenskommelsen var ett tekniksamarbete som syftar till att ta till vara de båda parternas kompletterande kompetensområden inom både välkänd och ny teknik samt skapa en större volymbas för framtida investeringar i teknik i utvecklingens framkant.

En viktig faktor är bedömningen att Volvokoncernen och Isuzu Motors kompletterar varandra mycket väl såväl geografiskt som ur ett produktperspektiv. Därmed finns goda möjligheter till värdefulla samarbeten inom inköp och logistik med hjälp av bland annat gemensam teknik, kompletterande geografisk täckning och volymtillväxt.

Nu har nästa steg tagits i överenskommelsen i och med undertecknandet av ett bindande avtal som innebär bildandet av en strategisk allians inom kommersiella fordon. Ambitionen är att under minst 20 år ta tillvara de möjligheter som skapas i den pågående omvandlingen av branschen.

Jag har stora förväntningar på denna strategiska allians, som kommer att göra Volvokoncernen och Isuzu Motors ännu mer konkurrenskraftiga inom sina respektive marknader och segment. Detta är en möjlighet att dela på teknikinvesteringar och att hjälpa varandra att växa. Jag är övertygad om att UD Trucks kommer att bli en bro mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors och att den strategiska alliansen skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla UD Trucks till en ny nivå inom Isuzu Motors. Volvokoncernen kommer att fortsätta stödja UD Trucks och ha en närvaro i de asiatiska marknaderna genom denna allians, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Förvärvet förväntas ge de bästa långsiktiga förutsättningarna för en starkare verksamhet inom tunga lastbilar för UD Trucks och Isuzu Motors i Japan och på internationella marknader. Förväntningarna är att större volymer och kompletterande kompetenser ska resultera i betydande synergier för Isuzu Motors och därmed snabbare tillväxt.

En tänkbar tidig förändring är att UD Trucks ska förse Isuzu Motors med vissa lastbilsmodeller med start redan 2022.

Volvokoncernen har förbundit sig att under en övergångsperiod tillhandahålla vissa tjänster till UD Trucks samt även leverera komponenter för att säkerställa att verksamheten inte påverkas i samband med överlåtelsen.

Tekniksamarbetet omfattar en gemensam utveckling av Isuzu Motors och UD Trucks plattformar för tunga och medeltunga lastbilsmodeller för Japan och andra asiatiska marknader, bland annat genom att ta tillvara Volvokoncernens teknik. Samtidigt skapas stora förväntningar kring möjligheterna att samarbeta kring ny teknik som autonom körning, uppkopplade fordon samt tunga och medeltunga elektriska fordon.

Parterna är samtidigt öppna för att ytterligare vidga samarbetet i framtiden. Det kan ske såväl på fler geografiska marknader som inom fler produktområden för exempelvis framtidens logistiklösningar i städer.

– Vi har undertecknat ett strategiskt alliansavtal med Volvokoncernen. Den svåra och oförutsägbara covid-19-situationen har gjort den strategiska alliansen ännu mer värdefull och har byggt upp en stabil och tillitsfull relation mellan Isuzu och Volvokoncernen. Detta långsiktiga partnerskap kommer att spänna över produkter, teknologier och regioner, och aktivt bidra till serviceförbättringar och stärkt kundnöjdhet samt stödja logistikbranschen. Jag är lyckligt lottad som får med UD Trucks i Isuzukoncernen. UD Trucks kommer att vara en viktig faktor i den strategiska alliansen när det gäller att skapa ett effektivt samarbete mellan Isuzu Motors och Volvokoncernen, säger Masanori Katayama, president och representativ chef för Isuzu Motors Limited.

Volvokoncernen och Isuzu Motors kommer att inrätta en gemensam organisation för att driva alliansen med kontor både i Japan och Sverige.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
LKAB fortsätter samarbeta med Securitas
Vägentreprenör ska betala tillbaka till beställaren
Trafikverket: "vi lovar att bli en bättre beställare"
Svevia får ny losshållningschef
Byggkoncernen byter vd
Sweco bygger i Ukraina
Andra Nordiska Medier
Framtidens Bygg
NTT Woodnet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.126