23948sdkhjf

Svevia tar hand om förorenade muddermassor

Svevia ska transportera och hantera cirka 20 000 kubikmeter förorenade muddermassor som hämtas upp från hamnbassängen i Gislöv, den största av småbåtshamnarna i Trelleborgs kommun.

Djupet i Gislövs marina anges till ungefär 2,2 meter, något som dock kan variera på grund av såväl sand- och tångdrift som lågvatten. Samtidigt samlas en del föroreningar i bottensedimenten och i samband med en upprustning av småbåtshamnen genomförs därför även muddringsarbeten.

Uppdraget att transportera och omhänderta muddermassorna har gått till Svevia i en entreprenad värd cirka åtta miljoner kronor.

En väsentlig del av entreprenaden är att säkerställa att de föroreningar som samlats i massorna inte sprids vidare utan att de kan omhändertas på ett säkert sätt.

– Svevia har totalt sju efterbehandlingsanläggningar runt om i Sverige, just de här massorna transporterar vi till vår anläggning i Ystad, säger Mathias Persson, produktionschef inom marksanering på Svevia.

Efterbehandlingsanläggningarna är anpassade och utrustade för att säkerställa att föroreningar inte sprider sig. De ska också ha särskilt tillstånd för att ta emot och hantera förorenade massor.

Muddermassor består av stora mängder vatten. Här läggs massorna på en tät och väl invallad yta där de avvattnas på ett sätt som gör att vi har total kontroll på var vattnet tar vägen.

Vattnet leds genom en reningsanläggning, där föroreningarna fångas upp i ett filter som går till destruktion. Genom provtagning mäts föroreningsgraden i massorna som sedan hanteras beroende på vad proven visar.

– Förenklat kan man säga att det i huvudsak finns två scenarier. Det ena är att massorna fortfarande har så hög föroreningsgrad att de måste lämnas till särskilt anpassad deponi. Det andra alternativet är att föroreningsgraden är tillräckligt låg för att massorna ska kunna återanvändas som konstruktionsmaterial. Och då är det absolut vanligaste att de används som tätskikt när deponier sluttäcks.

Företaget har också en jordtvätt där vissa massor kan saneras och tvättas rena.

För just muddermassor är det inte möjligt, men annan form av material som är mer sandig kan renas i vår jordtvätt. I den bästa av världar skulle alla massor så småningom, efter sanering och tvätt gå att återanvända. Med våra efterbehandlingsanläggningar och vår jordtvätt visar vi att det finns alternativ. Vår jordtvätt är mobil och kan transporteras till projekt som vill återanvända sina massor på plats. På så sätt kan aktuellt projekt drastiskt minska sina transporter, då varken förorenade massor behöver fraktas bort eller nya rena massor hämtas, säger Mathias Persson.

Projektet inleddes nu i november och ska vara avslutat i god tid innan hamnen öppnar för vårsäsongen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.222