23948sdkhjf

Marksanering banar väg för ny stadsdel

Nu påbörjas saneringen av cirka 220 000 kubikmeter förorenad jord som ska ge plats för vattennära bostäder i Stockholmsområdet Norra Djurgårdsstaden. Bland massorna finns även 55 000 kubikmeter lera som måste stabiliseras.

Den så kallade Kolkajen mellan Lidingöbron och Husarviken var en gång en viktig anhalt för hanteringen av stenkol, vilket satt sina spår i marken. Områdets läge är dock attraktivt för såväl bostäder som arbetsplatser och är en väsentlig del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden. Tanken är att det här ska växa fram 1 400 bostäder, 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

Först krävs dock en omfattande marksanering, ett uppdrag som Stockholms stad nu tilldelat Peab i en utförandeentreprenad i samverkan för ungefär 140 miljoner kronor.

Projektet är indelat i två faser. Den första fasen har varit att projektera och planera och ta fram de bästa tekniska lösningarna för projektet. Nu går projektet in i fas två som är själva utförandet som beräknas vara avslutat i oktober 2022.

Vi ingick i en samverkansentreprenad med Peab för ett och ett halvt år sedan. Orsaken var den komplexa föroreningssituationen i området. Under processen har Peab varit konstruktiv och drivande i olika försök och utvärderat möjliga saneringsmetoder i samverkan med vår projektorganisation. Vi ser positivt på samarbetet under fas ett och att det nu i kommande projektfas ska bära frukt och ge den utväxling vi hoppas på, säger Fredrik Bergman, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Bedömningen är att det handlar om att sanera totalt cirka 220 000 kubikmeter förorenad jord, varav 55 000 kubikmeter lera dessutom måste stabiliseras. De sanerade massvolymerna, som motsvarar ungefär en meters schaktdjup på fem fotbollsplaner, kommer, enligt nuvarande planer, att användas som fyllning och utgöra grunden för framtida gator och bostadsområde i Norra Djurgårdsstaden.

Norra Djurgårdsstaden betraktas som ett av Europas största stadsutvecklingsområden där det planeras för totalt minst 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078