23948sdkhjf

Bostadsbyggandet bättre än väntat – men långt ifrån tillräckligt

Trots att bostadsbyggandet utvecklats bättre än väntat under 2020 är volymen långt ifrån tillräcklig för att undanröja det stora bostadsunderskott som bland annat fått en del av skulden för covid-19-pandemins kraftiga utbredning i vissa storstadsområden.

Bostadsbyggandet har, enligt Boverket, utvecklats starkare än väntat i år. Enligt en färsk prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021. Enligt Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren byggs på många ställen i landet till och med i en takt som överstiger befolkningstillväxten. Framför allt gäller det bland större kommuner utanför storstadsregionerna. Fortfarande går dock det samlade bostadsbyggandet allt för långsamt för att bygga bort det underskott som samlats under lång tid.

Vi bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020 – 2029 om man ska bygga bort det underskott som finns. För att enbart möta den beräknade befolkningstillväxten behöver det byggas mellan 41 000 och 43 000 bostäder årligen. Det ser olika ut i landet i hur mycket och vad som behöver byggas. Större delen av byggbehovet finns i relativt få av landets FA-regioner (funktionella analysregioner: reds anmärkning). Men även i övriga regioner kan det finnas ett byggbehov för åldersgrupper som ökar, eller en lokal efterfrågan utöver vad byggbehovsberäkningen visar, säger Hans Jonsson, nationalekonom på Boverket.

Läs om Boverkets vårprognos här.

Även om Boverkets bedömning är att tillskottet av bostäder i större delen av landet nu går i takt med, eller överstiger, befolkningsökningen betonas att det finns ett fortsatt stort underskott – i synnerhet i storstadsregionerna. Vi har under året blivit smärtsamt medvetna om hur bostadsbristen slagit mot vissa stadsdelar där trångboddheten pekats ut som en väsentlig anledning till covid-19-pandemins utbredning.

Årets ökning av bostadsbyggandet hänförs helt till hyresrätter i flerbostadshus som ökade med drygt 20 procent och nu utgör hälften av det påbörjade bostadsbyggandet. Antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt totalt sett.

Den höga byggtakten för hyreshus kan innebära en risk på sikt, i första hand vad gäller uthålligheten i efterfrågan i mindre attraktiva lägen, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

Boverket konstaterar dock att bygglov för cirka 58 500 bostäder delats ut de senaste fyra kvartalen. Om samtliga dessa resulterar i byggstarter kan det innebära ett välkommet ökat bostadsbyggande framöver.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094