23948sdkhjf

Skärpta regler för drönare

Sedan 4 januari går det att ta drönarkort och registrera sig som operatör i Sverige. Drönarkort är ett av de nya krav som infördes vid årsskiftet för den som vill flyga med drönare i EU.

Sedan 4 januari kan svenskarna ta drönarkort och registrera sig som operatör. Under januari kan drönare framföras utan ”körkort”, men därefter är det körförbud till dess utbildningen genomförts och drönarkortet registrerats.

Vi i Sverige har valt att inte implementera kraven från 1 januari. Vi vill ge de svenska fjärrpiloterna och drönaranvändarna tid att registrera sig och skaffa drönarkortet utan stress. Tiden för ett prov beräknas vara 30–40 minuter och utbildningsmaterialet har funnits tillgängligt sedan i somras. Alla som vill flyga med drönare kommer att ha möjlighet att göra det, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

Förhoppningen är att inte heller kostnaden ska vara avskräckande. Enligt Transportstyrelsen kostar registrering 50 kronor per år och drönarkortet 130 kronor.

– Vi är precis i början av en accelererande ökning av drönaranvändandet. Precis som för bilar, flygplan, båtar och motorcyklar krävs ett regelverk om samhället ska ha förtroende för det som händer. Att ta drönarkort och registrera sig som drönaranvändare tar inte lång tid eftersom hela processen är digital. Sverige och Transportstyrelsen har haft stort fokus på att erbjuda smidiga digitala lösningar, som drönarguiden, men också möjlighet att alla prov för drönarkort ska genomföras online och inte fysiskt i klassrum, säger Rémi Vesvre.

Tanken var att övergångsperioden skulle vara fram till 10 januari, men trycket på e-tjänsterna har varit hårdare än väntat, vilket lett till stora störningar. Därför har den förlängts.

Att myndighetens tekniska problem medför att man inte kan göra nödvändiga registreringar är beklagligt, i synnerhet med tanke på personer och företag som använder drönare yrkesmässigt. Därför beslutar vi nu att förlänga övergångstiden till och med den 1 februari 2021, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Ett motiv för de nya EU-reglerna är att de ska underlätta den framtida utvecklingen av drönarflygning. Tydliga regler ska bland annat leda till ökad acceptans och ökat förtroende för drönare inom många områden. Samtidigt förväntas registreringen av drönare bidra till att öka tryggheten hos allmänheten genom att underlätta möjligheterna att identifiera operatörer i närområdet.

Reglerna på EU-nivå ligger inte så långt ifrån Sveriges hittillsvarande lagstiftning. Som tidigare finns tre grundregler som alltid gäller vid drönarflygning: Man får inte flyga utom synhåll, inte flyga högre än 120 meter (utom i visa fall) och inte flyga på ett sätt som kan vara farligt för andra. Däremot delas drönare in i tre olika kategorier – öppen, specifik och certifierad – beroende på risknivå för flygningen.

De största förändringarna:

  • Fjärrpiloter i den öppna kategorin måste genomgå utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare. Provet tar ca 40 minuter att genomföra och vid godkänt resultat tilldelas man drönarkortet, som är giltigt i fem år, direkt.
  • För drönare upp till 25 kg krävs inga särskilda tillstånd från Transportstyrelsen utöver drönarkort och registrering så länge piloten följder de tre grundreglerna vid drönarflygning: flyga inom synhåll, max 120 meter över marken och på ett sätt som inte utgör en fara för andra. Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmaste flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • Om man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor utan deras tillåtelse eller över folksamling måste piloten, liksom tidigare, söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Detta gäller även drönare över 25 kg. Högre riskflygning och tyngre drönare omfattas av ytterligare krav. Tillståndskrävande flygningar delas in i de specifika eller certifierade kategorierna, beroende på risk för utomstående. Sådana flygningar kräver andra typer av bevis än drönarkort, beroende på kategori.
  • Registrering av drönaroperatörer krävs för nästan alla drönare, ett så kallat operatörs-ID gör det möjligt att identifiera drönaren även på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Identifiering sker med hjälp av märkning. Nya drönare ska också programmeras med operatörs-ID.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078