23948sdkhjf

Utsläppsfria transporter Göteborgs mål

Med fullskaleprojektet Gothenburg Green City Zone blir Göteborg, enligt initiativtagarna, den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och samtidigt skalbara transportlösningar.

Göteborg har länge legat i toppskiktet vad gäller miljöanpassade krav vid upphandling av bland annat byggrelaterade tjänster. Nu tas ett stort steg framåt genom Gothenburg Green City Zone, som kan beskrivas som en stor testbädds- och demonstrationsmiljö där företag, samhällsaktörer, akademi och institut i full skala och i befintlig trafikmiljö kan samverka och testa ny teknik och utveckla och skala upp sina verksamheter, produkter och tjänster kring transporter, infrastruktur, energi och miljö.

Tanken är att utveckla ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och vidare till Forsåker i Mölndal. Här ska ny teknik testas som gör det möjligt för en del av Göteborg att ha hundra procent utsläppsfria transportsätt till 2030.

Tunga medverkande i satsningen är Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och Rise, Research Institutes of Sweden. Redan nu finns dock betydligt fler medverkande från såväl akademier och företag som kommuner och förvaltningar. Och fler intressenter välkomnas – gärna från utlandet.

Bakgrunden till satsningen är att Göteborg och Göteborgsregionen växer. Tanken är att 120 000 nya jobb ska skapas till 2035 utöver dagens 550 000 och antalet turister och besökare ska fördubblas till 2030. Det innebär ständigt ökande transportbehov, samtidigt som det uttalade målet är att Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll till 2030 och att göteborgarna ska säkras en hälsosam livsmiljö. Då krävs åtgärder som är både omfattande och effektiva.

Målet är att alla fordon som färdas i eller från Gothenburg Green City Zone ska drivas utsläppsfritt 2030 i en fungerande infrastruktur som möter klimatneutrala transportval och underlättar vardagen för såväl näringsidkare som för boende och besökare i en attraktiv stadsmiljö.

Även om förhoppningen är att alla nödvändiga transporter i zonen ska kunna göras med utsläppsfria fordon betonas dock att Gothenburg Green City Zone inte ska vara förbjuden mark för transporter som inte är fossilfria. Primärt handlar det om att skapa en testbädd i full skala som gör det möjligt för olika aktörer att dra nytta av varandras kompetenser och skynda på den utveckling som leder till klimatneutrala transporter.

I Gothenburg Green City Zone kommer staden, näringslivet och forskningsaktörer att arbeta gemensamt för att ställa om transportsystemet till utsläppsfritt på väldigt kort tid. Genom denna samverkan visar vi vägen inom hållbarhetsfrågor i Europa och att vi menar allvar med stadens klimatkontrakt med EU och våra ambitiösa hållbarhetsmål till år 2030, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson.

Att kunna prova nya idéer är avgörande för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs. Utsläppsfria zoner är ett strålande exempel på hur vi kan minska klimatutsläppen och samtidigt driva på för en hållbar näringslivsutveckling, säger Emmyly Bönfors, ordförande för miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad.

Klimatneutrala transporter av personer och varor är avgörande för framtidens städer. Med Gothenburg Green City Zone kan vi tillsammans visa och prova nya lösningar för att förstå vad som fungerar för människor, samhälle och näringsliv, säger Rises vd Pia Sandvik.

Enligt initiativtagarna blir Göteborg i och med satsningen den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och samtidigt skalbara transportlösningar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.047