23948sdkhjf

”Sveriges vägnät knakar i fogarna”

Transportföretagen ryter till om dåliga vägar och efterlyser kraftigt ökade resurser.

Enligt Transportföretagen är de svenska vägarna kraftigt eftersatta. Transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation har låtit ta fram en rapport som uppges visa att mer än var tionde statlig väg (12,7 procent) är i mycket dåligt skick.

– Sveriges vägnät knakar i fogarna och vi måste kraftigt öka resurserna till vägunderhållet. Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett omfattande transportnätverk. En väl underhållen väginfrastruktur är viktig för att hela Sverige ska leva, för framkomlighet, tillgänglighet och för trafiksäkerheten, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Transportföretagen anser att det som krävs för att vägnätet inte ska fortsätta förfalla är att det årliga underhållet för vägbeläggning ökar från dagens cirka tre miljarder till 5,4 miljarder kronor per år fram till 2030.

Ska vägstandarden öka jämfört med i dag krävs mer än dubbelt så mycket uppger organisationen  – 7,1 miljarder kronor per år, fram till 2030.

–  Så länge resurserna till vägunderhåll understiger behovet kommer Trafikverket tvingas prioritera vägar med mycket trafik och de stora sammanhängande stråken. Gapet mellan stad och land kommer att växa. Vi får ett allt mer polariserat vägnät, säger Tina Thorsell.

I den analys Transportföretagen låtit göra beräknar man dagens underhållsskuld men också hur underhållsskulden beräknas växa till år 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet.

Underhållsskulden definieras som kostnaden för att åtgärda de vägar som är i mycket dåligt skick.

Dagens underhållsskuld är 19,7 miljarder kronor och enligt Transportföretaget kommer den att växa till närmare 42 miljarder kronor 2030, om man inte tillför ökade resurser.

Transportföretagen listar också hur dåliga vägarna är i länen, hela listan finns att läsa här.

Rapporten kan läsas här

Fakta om rapporten
För att kunna genomföra en systematisk analys av vägarnas tillstånd har rapportförfattaren Kristin Eklöf, fil dr i dataanalys, tagit fram ett sammanvägt tillståndsindex mellan 0 och 100 som baseras på vägarnas ojämnheter i längsled(IRI), deras ojämnhet i tvärled(spårdjup) och deras livslängd(den förväntade tiden mellan två underhållsåtgärder).

Vägar med ett sammanvägt index på under 20 är enkelt uttryckt vägar som överstiger Trafikverkets underhållsstandard, eller som passerat sin förväntade livslängd, och klassificeras i studien som vägar i mycket dåligt skick.

Källa: Transportföretagen

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109