23948sdkhjf

Ökade problem med avgrävda kablar

Mer än 2 000 strömavbrott i Eons elnät under förra året orsakades av elkablar som skadats i samband med grävarbete. I mer än hälften av fallen hade entreprenören inte ens brytt sig om att kontrollera om det fanns kablar i marken, enligt företaget.

Nya bostadsområden, företagsetableringar och infrastruktur växer fram över stora delar av vårt land, oftast i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Det medför med någon form av automatik att det krävs grävarbeten i gator och mark där det redan tidigare dragits ledningar och kablar. Därmed finns också risk för skador på de befintliga näten.

Exempelvis har energibolaget Eon presenterat statistik som visar att grävarbeten orsakade så allvarliga skador på företagets elkablar att det ledde till mer än 2 000 strömavbrott under 2020 – mer än 100 fler avbrott än under 2019. Den stigande kurvan oroar och Eon är inte helt nöjda med hur entreprenörerna förbereder sig inför grävarbetena.

Majoriteten av de elkablar som skadas sker utan att entreprenören har kollat om det finns kablar i marken. Detta trots att vi tillhandahåller informationen genom den digitala tjänsten Ledningskollen, helt utan kostnad, säger Mats Andersson, lokalnätschef på Eon Energidistribution.

Läs mer om Ledningskollen här.

Eon hoppas nu kunna minska antalet avgrävda ledningar genom att börja göra orosanmälningar till Arbetsmiljöverket varje gång ett företag gräver av en kabel utan att så kallad ledningsvisning gjorts. Bolaget hoppas bland annat att de entreprenörer som är direkt oaktsamma blir skyldiga att åtgärda bristerna.

En kabel som skadas i samband med grävarbete orsakar ett akut strömavbrott hos våra kunder. Det drar också resurser från oss och våra entreprenörer som skulle kunna användas bättre. Men det allvarligaste är utan tvekan att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en stor säkerhetsrisk som är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Mats Andersson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.091