23948sdkhjf

Regeringen missnöjd med hantering av schaktmassor

Dagens hantering av bland annat schaktmassor och entreprenadberg leder, enligt regeringen, till omotiverade kostnader, miljöproblem och ett dåligt utnyttjande av resurser. Därför har Naturvårdsverket fått i uppgift att se över regelverk och styrsystem.

Regeringen är långt ifrån nöjd med det sätt som jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål hanteras i dag. Enligt regeringen drabbas vi därför av omotiverade kostnader, både för samhället och branschaktörer, miljöproblem och ett dåligt utnyttjande av resurser.

Därför har Naturvårdsverket fått i uppdrag att göra en översyn och senast 1 juni 2022 redovisa hur regelverk och andra styrmedel kan justeras. Målet är, enligt regeringen, att åstadkomma en mer ändamålsenlig masshantering som också gör det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främjar en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi.

Det finns ett stort behov av regler som möjliggör en effektiv hantering av avfall i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Vi behöver minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Samtidigt behöver avfall hanteras på ett sätt som minimerar risk för skada på människors hälsa och miljön, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Bland annat ser regeringen ett behov av att olika material med olika kvalitet och olika användningsområden kan regleras på olika sätt.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062