23948sdkhjf

Bygg dominerar bland utstationerade i Sverige

Ungefär hälften av de närmare 40 000 personer som registrerades hos Arbetsmiljöverket som utstationerade i Sverige under pandemiåret 2020 hörde hemma inom bygg och anläggning.

De senaste åren har det varit svårt för många aktörer i byggbranschen att hitta rätt kompetens i Sverige. En lösning har varit att ta hjälp av utländsk arbetskraft, något som fortsatt i oförminskad utsträckning även under pandemiåret 2020.

För att underlätta för människor att arbeta i andra länder under begränsad tid och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna finns regler för så kallad utstationering som är gemensamma för EU och EES-området. De ska stärka utstationerade arbetstagares rättigheter samt underlätta för människor att arbeta i andra länder och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna.

En utstationerad arbetstagare definieras som en person som vanligen arbetar i ett visst land, men som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid.

Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar. Därför är det viktigt att alla utstationerade arbetstagare som är här anmäls till oss, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Sedan 2013 förvaltar Arbetsmiljöverket ett register över utländska tjänsteutövare i Sverige. 2019 anmäldes 41 500 utstationerade personer. När Arbetsmiljöverket nu presenterar siffrorna för 2020 står det klart att antalet minskat med 1 800, till 39 700.

Vi har en ganska stabil nivå på antalet utstationerade arbetstagare om man ser till totalen. Men under 2020 har det skett en minskning i vissa branscher, framför allt inom IT-branschen, och från vissa länder, till exempel Indien. Det är mest troligt en effekt av coronapandemin, säger Arne Alfredsson.

Byggbranschen ligger däremot kvar på samma nivå som tidigare med ungefär 20 000 anmälda utstationerade.

Polen är fortfarande det land som står för flest utstationerade, ungefär var femte person som anmälts 2020. Därefter kommer Tyskland, Litauen, Indien och Lettland.

De flesta anmälda utstationerade arbetar i de tre storstadsregionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Länder med flest utstationerade arbetstagare i Sverige 2020 (jämfört med 2019)

Land

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2020

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2019

Polen

7 332

8 077

Tyskland

5 486

5 053

Litauen

4 579

3 994

 Indien

3 514

5 692

Lettland

3 128

2 689

Branscher med flest utstationerade arbetstagare i Sverige 2020 (jämfört med 2019)

Bransch

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2020

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2019

Byggande av hus

10 952

9 690

Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

6 392

6 595

Reparation och installation av maskiner och apparater

4 116

4 410

Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o d

3 602

6 417

Anläggningsarbeten

2 607

2 943

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078