23948sdkhjf

Dialog lade grunden till snabbt vägbygge

En kreativ dialog kring tekniska lösningar redan under anbudsfasen lyfts fram som en väsentlig anledning till att den nya motorvägen mellan Alingsås och Vårgårda kunde öppnas för trafik mer än nio månader innan planerad trafiköppning.

Den nya motorvägen mellan Alingsås och Vårgårda ingår i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 och är en del i en större satsning på utbyggnaden av E20 mellan Göteborg och Örebro. Utbyggnaden har flera skäl: förbättrad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet, bidra till regional tillväxt genom regionförstoring samt ge bättre förutsättningar för transporter på ett av Sveriges viktigaste godsstråk. Allt kompletterat med omfattande insatser för den kringliggande naturen.

När sträckan öppnades för trafik i december var det mer än nio månader före tidplanen, något som tillskrivs ett nära och väl fungerande samarbete mellan projektören Tyréns och entreprenören Peab som genomfört projektet som en totalentreprenad.

En nyckel till bra samarbete i projektet var den kreativa dialogen kring tekniska lösningar redan under anbudsfasen. Detta öppnade upp för projekteringsstart omgående efter tilldelning och leverans av kvalitetssäkrade bygghandlingar i tid innan produktionsstart säger Robin Lindfors, projekteringsledare på Peab.

I uppdraget ingick omdragning av flera enskilda vägar och skogsbilsvägar samt bäckar. Arbetet har även omfattat avvattningsåtgärder i form av dräneringsledningar, dammar, dämda diken och stenkistor.

Den mycket känsliga naturmiljön där arbetet bedrivits har komplicerat arbetet ytterligare. För att begränsa störningarna för djurlivet har det bland annat krävts grodbarriär, småviltspassager, vandringsleder för fisk, ekodukt och faunabro samt åtgärder för befintliga våtmarker.

Tillsammans med Peab har vi lyckats öppna vägen nio månader innan planerad trafiköppning, vilket innebär att vi kommer att rädda fler människors liv på den olycksdrabbade vägen, säger Petra Malmström, uppdragsledare på Tyréns i Jönköping.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Gammal bro ska ta steget in i framtiden
Nio av tio byggen har problem med arbetsmiljön
Han blir ny chef på WSP
Ny rapport: Framtidens mineralbehov kan täckas utan djuphavsbrytning
Här är domen för Kaunis Iron
BDX kammar hem "historiskt" avtal
Andra Nordiska Medier
Framtidens Bygg
NTT Woodnet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.156