23948sdkhjf

Bellman i fortsatt tillväxt

Bellman Group fortsätter växa. Under 2020 gjordes bland annat förvärv som visar att Göteborgsregionen blivit högintressant för det Solnabaserade företaget.

Årets sista kvartal präglades i hög grad av förvärv samt arbete med refinansiering av Bellman Group. Vi förvärvade dels Losshållningsbolaget (LHB), verksamt inom bergtäkt och anläggning, dels ett markområde i Göteborgsregionen som i framtiden kan utvecklas till en deponi. Vi avtalade också om förvärv av Ivarssons, ett mark- och anläggningsföretag i Göteborgsregionen, säger Håkan Lind, vd i Bellman Group.

Företaget har till synes klarat sig förhållandevis väl även under coronaåret 2020. Nettoomsättningen anges till 1 677,5 miljoner kronor (1 755,5), en minskning med 4,4 procent samtidigt som rörelseresultatet (EBIT) anges till 112,7 miljoner kronor(119,1), en minskning med 5,4 procent.

Efter rapportperiodens slut har företaget i början av året emitterat en ny obligation om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor som en del i refinansieringsarbetet.

Detta sammantaget gör att vi går stärkta in i 2021 där vi ser goda tillväxtmöjligheter, säger Håkan Lind.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.547