23948sdkhjf

Snart stupar de sista cisternerna

Flyttstädning av det rejälare slaget pågår just nu i Stockholms pensionerade oljehamn. "Det är en epok som går i graven".

Stockholm. Det är inte helt lätt att ta sig in till oljehamnen på Loudden på Gärdet i Stockholm – området är väl avspärrat och förbudsskyltarna stora och tydliga.

Leveranstidningen Entreprenad vill dock absolut in –  och har skaffat sig tillstånd att köra igenom de höga grindarna.

Väl inne kör vi nerför en backe och parkerar framför en gammal dieselcistern – vars dagar är räknade.

Faktum är att bödeln redan har den gigantiska plåttermosen i sitt grepp. En 75-tonnare med höjdrivningsaggregat skalar elegant av det översta lagret som vore det en lök – innan det är dags att att ta sig an de undre, tjockare plåtarna.

Just den här cisternen är en av de sista att möta sitt öde.

– Det är en epok som går i graven, konstaterar Håkan Thudin, depåchef på Preem.

För inte så länge sedan fanns det massor av cisterner här – bara Preem hade uppemot 45 cisterner för diesel, bensin, olja och andra petroleumprodukter på Loudden – och räknar man med alla depåer fanns betydligt fler.

Verksamheten har bedrivits i över 90 år. Den första cisternen byggdes i slutet av 1920-talet och de ”nyaste” är nästan 50 år gamla.

Storlekarna har skiftat, även byggnadstekniken har varierat under de decennier som gått.

Cisternen som rivs just den här dagen är 20 meter hög, den har en diameter på 18 meter,  en volym på  5 000 kubikmeter och vilar på nio meter höga betongpelare.

Den är därmed varken störst eller minst bland Preems cisterner på Loudden – storlekarna har varierat från 100 till 15 000 kubikmeter.

På 1920-talet var det mest skog härute och en oljehamn störde förmodligen varken folk eller fä.

Hundra år senare ser det helt annorlunda ut, och det finns risker med att ha en potentiellt miljö- och hälsofarlig verksamhet så nära stan.

För ungefär 20 år sedan bestämde Stockholms stad därför att oljehamnen skulle avvecklas.

För ett par år sedan blev beslutet verklighet, petroleumverksamheten har flyttats till hamnarna i Norrköping och Gävle och containerverksamheten till den nya hamnen i Norvik, söder om Stockholm.

Loudden ska nu skaka av sig sitt oljiga förflutna och gå en helt ny framtid till mötes. Området ska bli en del av Norra Djurgårdsstaden – med tusentals bostäder och arbetsplatser.

Innan det kan bli verklighet krävs dock ett omfattande rivnings- och saneringsarbete.

Drivmedelsbolaget Preem är ett av de företag som haft verksamhet i hamnen –  och som nu måste ”flyttstäda”.

– 2022 ska allt vara rivet och sanerat inom våra tidigare arrendeområden, säger Mikael Robertsson, projektledare på Preem

Preem har därför tagit in Midroc, som i sin tur har lejt in underentreprenörer för rivning och sanering, ett uppdrag som för några månader sedan gick till  Jansson Entreprenad i Linköping AB.

– Jansson ska ta ner de sista 15 cisternerna, tre stora, fyra mellanstora och åtta mindre, säger Mikael Robertsson.

Jansson Entreprenad larvade in med sina maskiner vid årsskiftet.

–  Vi klipper ner de sista cisternerna under våren, säger Thim Bäcklund, med egna företaget Konsult och entreprenad i Norr AB.

Han har lejts in som projekt- och arbetsledare och ansvarar för att rätt maskiner och lämpliga förare finns på plats.

Cisternerna är stora och kräver resurser med räckvidd. Jansson Entreprenad har därför tagit med sig en rejäl höjdrivare –  en Volvo EC750 på 75 ton, försedd med ett aggregat som når 36 meter.

75-tonnaren används för att ta ner isoleringen.

–  Först klär vi av cisternen och sorterar ut aluminium och isolering, förklarar Thim Bäcklund.

Han konstaterar att maskinen kräver sin förare.

– För att köra Volvo EC750 är det bra om man har några års erfarenhet från tungrivning och framför allt att riva på höga höjder.

Steg två är att göra hål i de undre, tjockare plåtarna.

– Det gäller att göra ett påhugg så högt upp som möjligt, kommenterar Thim Bäcklund.

På plats finns också en Hitachi, försedd med en sex meter lång rivarm.

– Tillsammans med Hitachins rakbom når vi cirka 17 meter högt, vi river ned isolering och plåt på cisternens framsida medan vi på baksidan använder höjdrivaren som når 36 meter högt, säger Thim Bäcklund.

Rivarna använder sig av maskiner på varje sida av cisternen för att kunna klä av tanken så effektiv som möjligt.

Hitachin ägs av Jansson Entreprenad men föraren är inhyrd från Thim Bäcklunds konsultföretag.

Rivningsmetoden är vald med omsorg.

– Det varierar från fall till fall vilket tillvägagångssätt man använder vid rivning av cisterner men i detta fall har vi tillsammans med kunden bestämt att vi klipper ner dem med saxar som är speciellt utformade för att klippa färdigt klass 11 skrot, säger Thim Bäcklund.

–   På så sätt behöver man bara bearbeta plåten en gång och cisternen i fråga demonteras på ett säkert och effektivt sätt.

Hittills har rivningen i stort gått enligt plan, konstaterar Thim Bäcklund.

– De flesta plåtarna har varit 17-19 millimeter tjocka, i en 18 000 kubikmeter stor cistern var de dock 20-26 millimeter, så vi fick byta till en större skrotsax.

Cisternerna är gjorda helt i plåt och placerade på betongfundament.

När plåtöverdelen är helt nedriven går maskinen på betongen – den bilas ned med hydrauliska hammare och crushers.

– Det tar 4-12 veckor att riva en cistern, beroende på hur stor den är, säger Thim Bäcklund.

De större maskinerna klipper och slår ner cisternerna, till sin hjälp har de två mindre enheter: en Caterpillar 353 på cirka 50 ton och en Caterpillar 333 i 35-tonsklassen, som sorterar rivningsmaterialet.

Plåten återvinns – materialet transporteras direkt till Stena Recycling.

– Vi klipper ner plåten i storlekar som passar direkt i ugnen, det blir klass 11 med måtten 150x50centimeter, säger Thim Bäcklund.

Han räknar med att det är  totalt 700 ton plåt kvar att klippa, och 6 000 ton betong på Preemcisternerna.

Betongen krossas och, om den är ren, används den som fyllnadsmaterial.

Lagom till semestern ska alla cisternerna vara rivna.

Saneringen, som pågår parallellt, kommer att fortsätta året ut.

–  Hela cisternparken ska saneras, säger Thim Bäcklund.

– Det ser bättre ut än man kan tro i marken, men vissa partier är förstås förorenade, kommenterar Håkan Thudin.

Uppdraget genomförs som en traditionell marksanering och tät provtagning är ett måste.

–  Hela ytan delas in i tio gånger tio meter stora ytor som provtas, vissa massor kan friklassas, andra skickas till deponi, säger Mikael Robertsson.

Han räknar med att cirka 110 000 kubikmeter massor ska grävas upp.

–   Renhetsgraden är väldigt svår att uppskatta innan allt är uppe. Möjligen skickas 20 procent till efterjordsbehandling, kommenterar Mikael Robertsson.

En Caterpillar i 30-tonsklassen och en Case 250 av samma kaliber sköter det mesta av jobbet, med benäget bistånd av några lastmaskiner och dumprar.

– Vi följer föroreningarna, marken grävs upp, provtas och klassificeras så att vi kan skilja på smutsiga och rena massor, kommenterar Thim Bäcklund.

De massor som misstänks vara förorenade lagras på betongfundament innan de transporteras bort.

Rivningen är i full gång i februari och arbetet kan tyckas vara okomplicerat – men inget är så enkelt som det  ser ut, konstaterar Thim Bäcklund.

– Det är viktigt att börja riva på rätt ställe, om det ska bli en effektiv och säker produktion.

Inget får tippa eller hamna på fel ställe, ett faktum som ställer krav både på maskinförare och arbetsledning, konstaterar han.

–  Vi prioriterar säkerheten – den måste gå före allt annat.

Fakta Oljehamnen vid Loudden

 • 1926 beslutade Stockholms stadsfullmäktige att bygga en oljehamn med stora cisterner vid Loudden söder om Frihamnen.
 • Efter andra världskriget ökade oljeimporten snabbt och stora berglager anlades, en 270 meter lång pir byggdes också – för att kunna ta emot två oceangående fartyg samtidigt.
 • Med tiden visade det sig att oljehanteringen medförde omfattande och riskfyllda tankbilstransporter på Valhallavägen.
 • För att slippa detta funderade man på alternativa transportsätt, till exempel att transportera flygbränsle till Arlanda via en pipeline, eller att använda sig av järnväg.
 • Ingen lösning hittades dock och 1999 beslutade kommunfullmäktige att oljehamnen skulle avvecklas.
 • 2006 flyttades hanteringen av flygbränsle till hamnen i Gävle.
 • Vid årsskiftet 2019/2020 stängdes hamnen helt.

Källa: Stockholms hamnar

Stora visioner för Loudden

 • Cirka 4 000 bostäder, 2 000 arbetsplatser samt handel, skolor, idrottsanläggningar, torg och parker ska byggas på Loudden.
 • Planprogrammet ska vara klart 2022.
 • Byggstart beräknas till 2025.
 • 2035 ska allt vara klart.
 • Rivning och sanering pågår, staden kommer dessutom att utföra kompletterande sanering innan bygget påbörjas  – till exempel måste man sanera både mark- och grundvatten samt rena och miljösäkra bergrummen.
 • Loudden ingår i Stockholms stadsutvecklingsområde Norra Djurgårdsstaden, som är en del av stadens bostadsmål på 140 000 nya bostäder till 2040.

Källa: Stockholms stad

Artikeln är en del av vårt tema om Reportage.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125