23948sdkhjf

Återvunnen betong fullvärdig som ballast

Det går att få fram en klimatoptimerad betong som matchar konventionell betong när det gäller hållfasthet och arbetbarhet genom att använda återvunnen betong och byta ut en del av cementen mot slagg, hävdar Madumita Sadagopan, doktorand vid Högskolan i Borås .

Betongindustrin klarade det viktiga klivet från att använda naturgrus som ballast till att använda stenkross. För tre år sedan berättade Leveranstidningen Entreprenad om Madumita Sadagopan, doktorand vid Högskolan i Borås, som drev ett projekt om att ta ytterligare ett stort steg – att byta ut stenkross mot återvunnen betong. Läs mer här.

Nu redovisas resultatet.

– Genom att mekaniskt behandla kross av återvunnen betong för att förbättra kvaliteten på den och genom att byta ut en del av cementen mot slagg, lyckades vi få fram en klimatoptimerad betong, berättar hon.

Dessutom fann vi att återvunnen betong som ballast skiljer sig från jungfruligt material när det gäller egenskapen att absorbera vatten. Standardmetoden justerades för att möjliggöra mätning av vattenabsorption i krossad betong och resulterade i en robust metod som används för att anpassa recept och uppnå lämplig arbetbarhet i betongen.

En förutsättning i arbetet var dessutom att utbytet av naturgrus och stenkross mot återvunnen betong inte fick ske genom att andelen cement ökade. Tvärtom har resultatet blivit en betong där alltså en del av cementen kunnat bytas ut mot masugnsslagg från stålproduktion.

För Madumita Sadagopan är resultat av forskningen mycket välkommet.

I Sverige värderas betongavfall lågt, det hamnar helt enkelt som fyllnadsmassa vid vägbyggen eller vid anläggning av deponiplatser. Genom att använda återvunnen betong går det att minska utvinningen av naturgrus och bergmassa, vilket är viktigt för våra naturliga dricksvattenreservoarer och för att bevara ekologiska system, säger hon.

Projektet visar att återvunnen betong lämpar sig bra som ballast i bärande betong som används inomhus. Praktiska aspekter som avfallshantering, logistik och ekonomi behöver analyseras för att kommersialisera betongåtervinning, säger Madumita Sadagopan, som dock drar en väsentlig slutsats för framtiden.

Genom att använda betongavfallet som ballast i ny betong ökar den tekniska livslängden på materialet. Och det ökar dess värde, menar hon.

Madumita Sadagopan hoppas nu att hennes forskning ska öka branschens intresse för betongåtervinning och att tekniken ska uppgraderas och bedrivas i industriell skala.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078