23948sdkhjf

Klartecken för flera infraprojekt

Regeringen ger grönt ljus för byggstart av åtta infrastrukturprojekt under perioden 2021–2023. Ytterligare fem projekt får förberedas för byggstart 2024-2026.

Regeringens beslut är i princip i enlighet med Trafikverkets förslag till framtida investeringar, skillnaden är att Trafikverket också vill byggstarta utbyggnaden av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Regeringen vill dock avvakta resultatet av den omförhandling som pågår av 2013 års Stockholmsförhandling och den del av Sverigeförhandlingen som innefattar investeringar i Stockholms län, med redovisning 15 april.

Trafikverkets övriga åtta förslag klarar dock regeringens krav på nytta, kostnader och genomförande och får därför klartecken för att sättas igång under de närmste tre åren. Det innebär bland annat att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla nödvändiga entreprenader för dessa projekt.

Följande projekt har fått grönt ljus för byggstart 2021–2023:

 • E22 Lösen–Jämjö som ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten på en 15 km lång sträcka.
 • E16 Borlänge–Djurås där målet är att förbättra trafiksäkerheten på vägen.
 • Riksväg 40 Nässjö–Eksjö ska medföra höjd trafiksäkerhet och bättre framkomlighet genom mötesseparering av en 14 km lång sträcka. Det byggs även en separerad gång- och cykelväg.
 • E4/E20 Tomteboda–Bredäng, ITS innebär modernisering och uppgradering av det digitala trafikstyrningssystemet, vilket förväntas ge positiva effekter för framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Årstaberg–Flemingsberg ska öka hastigheten och robustheten på järnvägen genom förbättringar i signalsystemet. Åtgärden möjliggör att den kapacitet citybanan öppnat upp för kan utnyttjas i större utsträckning.
 • E18 Köping–Västjädra ska förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på den 25 km långa sträckan genom en uppgradering från 2+1-väg till motorväg.
 • E45 Tösse–Åmål ska öka trafiksäkerheten på sträckan.
 • ERTMS, Katrineholm–Åby är första etappen av införandet av ERTMS i den svenska delen av Scandinavian-Mediterranian-korridoren (Scan Med).

Regeringen gör också bedömningen att de fem objekt som Trafikverket föreslagit bör förberedas för byggstart 2024–2026 är tillräckligt långt gångna i fråga om förberedelser för att få förberedas för byggstart. Det gäller:

 • Ostkustbanan, etapp Gävle-Kringlan, kapacitetshöjning.
 • E45 Rengsjön–Älvros.
 • Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled.
 • Rv 56 Sala–Heby, 2+1.
 • Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094