23948sdkhjf

Nästa steg för elvägarna

Testerna med den upphöjda elvägen anses ha fallit väl ut – nu är det dags att prova en elväg som är nedsänkt i vägbanan.

Ett fossilfritt transportsystem är ett av många angelägna mål i dagens samhälle och ett av många sätt att nå dithän är att sträva efter fler eldrivna fordon.

Då vore det också önskvärt om fordonen kunde laddas både snabbt och enkelt och en tänkbar lösning på detta problem  är elvägar – där fordonen kan ladda sina batterier under färden.

Trafikverket har därför gett demonstrationsprojektet Evolution Road i uppdrag att bygga en demonstrationsanläggning för att utreda vilken potential som faktiskt finns.

Det treåriga projektet startade 2019 och teststräckan har byggts på en kilometerlång del av Getingevägen i norra Lund.

Först ut blev att testa en upphöjd elväg – där laddskenor monterats ovanpå vägbanan.

Enligt ett pressmeddelande har denna teknik fungerat bra både när det gäller stationär laddning (då fordonet står still), och dynamisk laddning (under färd).

Under testets gång har upp till 160 kW överförts till en elektrisk buss på 13 ton, en effekt som antas räcka gott för att köra en stadsbuss eller en långtradare på landsväg.

Målet är dock att uppnå en effekt på 300 kW, och testerna fortsätter därför.

Nu är det också dags för nästa steg – elvägar nedsänkta i vägbanan, en teknik man tror lämpar sig för motorvägar och större riksvägar,  där elfordon i fjärrtrafik behöver laddas.

– Efter att ha uppnått goda resultat med den första varianten av elväg, som var upphöjd och fungerar bäst i stadsmiljö, ser vi nu fram emot tester med en nedsänkt variant med samma konduktiva teknik, säger Per Löfberg, projektledare på Innovation Skåne, i ett pressmeddelande.

Den nedsänkta elvägen ska fräsas ner en halv decimeter i asfalten och monteras på en 600 meter lång sträcka av Getingevägen.

–  Den nya varianten kommer att ligga i nivå med asfalten och ge en helt platt vägbana, vilket gör den lämplig som laddinfrastruktur för större vägar och för fordon som kör i högre hastigheter, säger Per Löfberg.

Trafikverket, som är huvudfinansiär till projektet, har stora förhoppningar på elvägarna och ser en potentiell utbyggnad av  ca 2 400 kilometer elväg till år 2037.

– Trafikverket ser fram emot de erfarenheter och den kunskap som kommande demonstration kan ge. Tekniken kan komma att vara en av flera pusselbitar för elektrifiering av tunga transporter i syfte att ställa om till ett hållbart transportsystem i ett fossilfritt samhälle, säger Jan Pettersson, programchef Elektrifiering på Trafikverket, i pressmeddelandet.

Nio partner står bakom Evolution Road, som fått Trafikverkets uppdrag att att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. 

Fakta

Den elväg som testas i projektet Evolution Road är en konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att fordonet har direktkontakt med laddskenorna på vägen via en strömavtagare.

Laddningen kan ske både under färd och vid stillastående och fungerar med de flesta elfordon, till exempel personbilar, bussar eller lastbilar.

I uppdraget från Trafikverket ingår att testa två olika varianter av samma teknik – en laddskena som placeras ovanpå vägen och en laddskena som är nedsänkt i vägen.

Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.

Källa: Innovation Skåne

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.14